Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
830 kết quả chứa từ khóa: 18/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 18/CT-TTg nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2021
02

Chỉ thị 18/CT-TTg 2020 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
03

Chỉ thị 18/CT-TTg 2019 về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2019
04

Chỉ thị 18/CT-TTg 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
05

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2017
06

Chỉ thị 18/CT-TTg về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2016
07

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 14/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
08

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2014
09

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2013
10

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2012
11

Quyết định 1186/QĐ-BTP 2020 triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
12

Quyết định 3263/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
13

Chỉ thị 43/CT-BTTTT phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
14

Công văn 1964/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về phát triển nhân lực Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2012
15

Công văn 8439/VP-KT Hà Nội thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
16

Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua phát triển KT-XH hàng năm

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
17

Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 02/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
18

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
19

Chỉ thị 15/CT-TTg quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
20

Chỉ thị 18/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
Vui lòng đợi