(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 17/05/2014 - 23/05/2014, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.


Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 11/CT-TTg) - Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015.

* (SMS: 49/2014/ND-CP) - Ngày 20/05/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

* (SMS: 207/TB-VPCP) - Ngày 20/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 207/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh.

* (SMS: 105KH-UBND) - Ngày 20/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 105/KH-UBND về việc thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp.

* (SMS: 727/QD-TTg) - Ngày 19/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 727/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 66/2014/TT-BTC) - Ngày 20/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2014/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

* (SMS: 5554/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5554/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa.

* (SMS: 5504/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5504/TCHQ-TXNK về vướng mắc không thu thuế xuất khẩu.

* (SMS: 5360/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5360/TCHQ-TXNK về việc hoàn lại số tiền thuế bị truy thu.

* (SMS: 63/2014/TT-BTC) - Ngày 16/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2014/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

* (SMS: 62/2014/TT-BTC) - Ngày 16/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2014/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1.

* (SMS: 5346/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5346/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế nội địa hóa năm 2001.

* (SMS: 5313/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5313/TCHQ-TXNK về việc thuế giá trị gia tăng thiết bị dùng cho đào tạo, nghiên cứu.

* (SMS: 6357/BTC-CST) - Ngày 15/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6357/BTC-CST về việc hạch toán thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng bị ấn định theo quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (SMS: 3466/VPCP-KTN) - Ngày 15/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3466/VPCP-KTN về hoạt động trạm thu phí giao thông trên Quốc lộ 40, đoạn Ngọc Hồi - Dốc Muối, tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 3463/VPCP-KTN) - Ngày 15/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3463/VPCP-KTN về việc thu phí sử dụng đường bộ trên Đại lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1746/TCT-TNCN) - Ngày 15/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1746/TCT-TNCN về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 1742/TCT-CS) - Ngày 15/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1742/TCT-CS về chính sách thuế nhà thầu.

* (SMS: 1739/TCT-CS) - Ngày 15/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1739/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1736/TCT-CS) - Ngày 15/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1736/TCT-CS về việc chính sách thuế.

* (SMS: 1733/TCT-TNCN) - Ngày 15/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1733/TCT-TNCN về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

* (SMS: 1710/TCT-CS) - Ngày 14/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1710/TCT-CS về việc hoàn trả tiền thuế và tiền phạt cho người nộp thuế.

* (SMS: 1706/TCT-CS) - Ngày 14/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1706/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 6154/BTC-TCT) - Ngày 13/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6154/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng đối với các sản phẩm từ quả dừa.

* (SMS: 60/2014/TT-BTC) - Ngày 12/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

* (SMS: 1675/TCT-CS) - Ngày 12/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1675/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1665/TCT-KK) - Ngày 12/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1665/TCT-KK về việc xác định giá tính thuế tài nguyên nước.

* (SMS: 1661/TCT-CS) - Ngày 12/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1661/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1657/TCT-CS) - Ngày 12/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1657/TCT-CS về việc kê khai thuế đối với hàng hóa cung cấp ở ngoài Việt Nam.

* (SMS: 1344/TCT-KK) - Ngày 23/04/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1344/TCT-KK về việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1276/TCT-CS) - Ngày 18/04/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1276/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

* (SMS: 1272/TCT-CS) - Ngày 18/04/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1272/TCT-CS về việc chính sách thuế khi chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

* (SMS: 45/2014/TT-BTC) - Ngày 16/04/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 01/CD-LDTBXH) - Ngày 15/05/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công điện 01/CĐ-LĐTBXH về việc người lao động nghỉ việc tham gia diễu hành bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

* (SMS: 57/2014/TT-BTC) - Ngày 06/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 724/TTg-KTN) - Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 724/TTg-KTN về việc bồi thường hỗ trợ đất trên cos ngập công trình thủy điện An Khê-KaNak, tỉnh Gia Lai.

* (SMS: 548/QD-BXD) - Ngày 19/05/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 548/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và xây dựng giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại các Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

* (SMS: 204/TB-VPCP) - Ngày 19/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 204/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 06/05/2014.

* (SMS: 547/QD-BXD) - Ngày 16/05/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 547/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư tại các Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

* (SMS: 2357/QD-UBND) - Ngày 16/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2357/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Cần Giờ.

* (SMS: 2356/QD-UBND) - Ngày 16/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2356/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) Quận 2 và 8 phường.

* (SMS: 2355/QD-UBND) - Ngày 16/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2355/QĐ-UBND về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) quận Bình Thạnh.

* (SMS: 2354/QD-UBND) - Ngày 16/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2354/QĐ-UBND về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) Quận 9.

* (SMS: 701/TTg-KTN) - Ngày 16/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 701/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* (SMS: 1275/TCT-CS) - Ngày 18/04/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1275/TCT-CS về việc ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công và giải quyết nợ khi thu hồi đất.

 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG 

* (SMS: 50/2014/ND-CP) - Ngày 20/05/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2014/NĐ-CP về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

* (SMS: 14/2014/TT-NHNN) - Ngày 20/05/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

* (SMS: 65/2014/TT-BTC) - Ngày 19/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013 - 2014.

* (SMS: 695/TTg-KTTH) - Ngày 15/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 695/TTg-KTTH về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố Đà Nẵng.

* (SMS: 5765/BTC-TCHQ) - Ngày 05/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5765/BTC-TCHQ về tỷ giá hạch toán.

* (SMS: 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT) - Ngày 25/04/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

* (SMS: 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT) - Ngày 25/04/2014, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN 

* (SMS: 1839/TCT-CS) - Ngày 20/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1839/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn. 

* (SMS: 1700/TCT-CS) - Ngày 13/05/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1700/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn. 

* (SMS: 1281/TCT-DNL) - Ngày 18/04/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1281/TCT-DNL về việc giao hóa đơn đối với hoạt động bán điện.

 XUẤT NHẬP KHẨU 

* (SMS: 5501/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5501/TCHQ-TXNK về hàng nhập khẩu tái xuất quá thời hạn 365 ngày. 

* (SMS: 1011/QD-BTC) - Ngày 15/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1011/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. 

* (SMS: 1010/QD-BTC) - Ngày 15/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1010/QĐ-BTC về việc sửa đổi mẫu tem xì gà nhập khẩu. 

* (SMS: 5283/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5283/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa. 

* (SMS: 553/GSQL-GQ1) - Ngày 14/05/2014, Cục Giám sát về quản lý về Hải quan ban hành Công văn 553/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu xe buýt trên 50 chỗ ngồi. 

* (SMS: 3371/VPCP-KTTH) - Ngày 13/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3371/VPCP-KTTH về việc chính sách mới đối với mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu gửi kho ngoại quan. 

* (SMS: 5192/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5192/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng nước hồng sâm Korean Red Ginseng. 

* (SMS: 544/GSQL-GQ1) - Ngày 12/05/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 544/GSQL-GQ1 về việc theo dõi trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 

* (SMS: 543/GSQL-GQ3) - Ngày 12/05/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 543/GSQL-GQ3 về thủ tục nhập khẩu đối với dầu FO 3.0%S đã tái xuất nhưng bị trả lại. 

* (SMS: 4439/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/04/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4439/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính.

* (SMS: 4174/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/04/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4174/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc kho bãi.

 XÂY DỰNG 

* (SMS: 06/2014/TTLT-BXD-BNV) - Ngày 14/05/2014, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BXD-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra sở xây dựng. 

* (SMS: 526/QD-BXD) - Ngày 14/05/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 526/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế xây dựng.

 THƯƠNG MẠI 

* (SMS: 1079/QD-BTC) - Ngày 20/05/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1079/QĐ-BTC về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

* (SMS: 3531/UBND-CT) - Ngày 20/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3531/UBND-CT về địa điểm làm chợ tạm trong thời gian xây dựng lại chợ Thành Công.

 * (SMS: 56/2014/TT-BTC) - Ngày 28/04/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

* (SMS: 46/2014/TT-BTC) - Ngày 16/04/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2014/TT-BTC quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá.

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 * (SMS: 525/QD-BXD) - Ngày 14/05/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 525/QĐ-BXD về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030. 

* (SMS: 21/2014/TT-BTNMT) - Ngày 24/04/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 21/2014/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000. 

* (SMS: 20/2014/TT-BTNMT) - Ngày 24/04/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 20/2014/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000.

 Y TẾ-SỨC KHỎE 

* (SMS: 2554/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 19/05/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2554/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết. 

* (SMS: 1576/BNN-TC) - Ngày 19/05/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1576/BNN-TC chuyển giao 03 bệnh viện từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về địa phương quản lý

* (SMS: 2794/BYT-DP) - Ngày 16/05/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 2794/BYT-DP về việc tăng cường phòng chống nhiễm chủng vi rút mới Corona gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp khu vực Trung Đông (MERS-CoV).

* (SMS: 1669/QD-BYT) - Ngày 12/05/2014, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1669/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

* (SMS: 418/TB-BYT) - Ngày 09/05/2014, Bộ Y tế ban hành Thông báo 418/TB-BYT về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị tăng cường phối hợp giữa bệnh viện Nhà nước và bệnh viện tư nhân thực hiện Đề án Giảm tải bệnh viện của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 2554/BYT-KH-TC) - Ngày 09/05/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 2554/BYT-KH-TC về việc thu hồi và thay thế phụ lục số 1 Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

* (SMS: 1622/QD-BYT) - Ngày 08/05/2014, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1622/QĐ-BYT về việc phê duyệt "Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên người". 

* (SMS: 2513/BYT-KH-TC) - Ngày 07/05/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 2513/BYT-KH-TC về việc triển khai cơ chế, chính sách cho công tác phòng, chống dịch sởi.

* (SMS: 1602/QD-BYT) - Ngày 06/05/2014, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1602/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục 01 sinh phẩm chuẩn đoán Invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 23 bổ sung.

 * (SMS: 1537/QD-BYT) - Ngày 29/04/2014, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1537/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue bằng y học cổ truyền. 

* (SMS: 2340/BYT-MT) - Ngày 29/04/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 2340/BYT-MT về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế. 

* (SMS: 1376/QD-BYT) - Ngày 22/04/2014, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1376/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế Giải thưởng "Thương hiệu vàng Thực phẩm Việt Nam". 

* (SMS: 352/QLD-KD) - Ngày 22/04/2014, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 352/QLD-KD về việc cung ứng đủ vắc xin cho nhu cầu phòng bệnh của nhân dân.

 ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 * (SMS: 3600/VPCP-KTN) - Ngày 20/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3600/VPCP-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Quang, tỉnh Phú Thọ.

 GIAO THÔNG

 * (SMS: 3465/VPCP-KTN) - Ngày 15/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3465/VPCP-KTN về việc xây dựng nút giao Amata và Tam Hiệp trên quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa. 

* (SMS: 696/TTg-KTN) - Ngày 15/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 696/TTg-KTN về việc đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua đoạn Tây Nguyên. 

* (SMS: 11/2014/TT-BGTVT) - Ngày 29/04/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 11/2014/TT-BGTVT về việc hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.

* (SMS: 3913/BGTVT-ATGT) - Ngày 10/04/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3913/BGTVT-ATGT về việc kiểm soát tải trọng phương tiện ngay khi xếp hàng hóa lên xe ôtô.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ 

* (SMS: 758/QD-TTg) - Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 758/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kiên Giang. 

* (SMS: 16/2014/TT-BGDDT) - Ngày 16/05/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm.

* (SMS: 2515/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 16/05/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2515/BGDĐT-CTHSSV về việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

* (SMS: 15/2014/TT-BGDDT) - Ngày 15/05/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. 

* (SMS: 1537/BNN-TCCB) - Ngày 14/05/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1537/BNN-TCCB về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2014-2015. 

* (SMS: 512/QD-LDTBXH) - Ngày 28/04/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 512/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề của trung tâm dạy nghề Bách Khoa, tỉnh Đồng Nai.

 KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 * (SMS: 40/2014/ND-CP) - Ngày 12/05/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

 BẢO HIỂM

 * (SMS: 1671/BHXH-CSXH) - Ngày 19/05/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1671/BHXH-CSXH về việc in, cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

* (SMS: 1610/BHXH-VP) - Ngày 14/05/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1610/BHXH-VP về việc đính chính văn bản.

* (SMS: 1549/BHXH-BT) - Ngày 08/05/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 1549/BHXH-BT về việc tăng cường công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

* (SMS: 2399/BYT-BH) - Ngày 05/05/2014, Bộ Y tế ban hành Công văn 2399/BYT-BH về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

 CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC 

* (SMS: 20/2014/QD-UBND) - Ngày 16/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5319/TCHQ-VP) - Ngày 16/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5319/TCHQ-VP về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức Hải quan trong quá trình thực hiện thông quan điện tử trên Hệ thồng VNACCS/VCIS.

* (SMS: 13/2014/TT-BCT) - Ngày 14/05/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2014/TT-BCT quy định về hoạt động của công chức Quản lý thị trường.

 VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

* (SMS: 4825/TCHQ-PC) - Ngày 05/05/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4825/TCHQ-PC về việc trả lời vướng mắc về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính.

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG 

* (SMS: 635/QD-BTTTT) - Ngày 20/05/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 635/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm Trung tâm đo lường và ứng dụng công nghệ. 

* (SMS: 610/QD-BTTTT) - Ngày 14/05/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 610/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm CETT

* (SMS: 06/2014/TT-BTTTT) - Ngày 08/05/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 06/2014/TT-BTTTT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

* (SMS: 374/CNTH8) - Ngày 07/04/2014, Cục Công nghệ tin học ban hành Công văn 374/CNTH8 về việc rà soát hệ thống máy ATM sử dụng hệ điều hành Windows XP. 

* (SMS: 271/CVT-CL) - Ngày 14/03/2014, Cục Viễn thông ban hành Công văn 271/CVT-CL về việc hướng dẫn gắn nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy và sử dụng biểu trưng số hóa truyền hình DVB-T2.

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 3644/VPCP-KGVX) - Ngày 21/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3644/VPCP-KGVX về việc bảo tồn tại chỗ, nguyên trạng di tích tâm linh thời Lý tại khu vực khai quật khảo cổ học Vườn Hồng.

* (SMS: 205/TB-VPCP) - Ngày 20/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 205/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc và gặp gỡ Ngoại giao đoàn năm 2014.

 AN NINH TRẬT TỰ 

* (SMS: 206/TB-VPCP) - Ngày 20/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 206/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, tại cuộc họp của Ủy ban Quốc gia. 

* (SMS: 1657/LDTBXH-VP) - Ngày 20/05/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1657/LĐTBXH-VP về việc ổn định tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. 

* (SMS: 203/TB-VPCP) - Ngày 17/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 203/TB-VPCP về chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự. 

* (SMS: 3484/VPCP-KGVX) - Ngày 16/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3484/VPCP-KGVX về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. 

* (SMS: 07/CD-UBND) - Ngày 16/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công điện 07/CĐ-UBND về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

* (SMS: 698/TTg-KGVX) - Ngày 15/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 698/TTg-KGVX về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy.

* (SMS: 34/2014/ND-CP) - Ngày 29/04/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2014/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI 

* (SMS: 757/QD-TTg) - Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 757/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng.

* (SMS: 3535/VPCP-KTTH) - Ngày 19/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3535/VPCP-KTTH về vốn thực hiện Dự án Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

* (SMS: 3526/VPCP-KTTH) - Ngày 17/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3526/VPCP-KTTH về tình hình cấp phát gạo cứu trợ. 

* (SMS: 2090/UBND-THKH) - Ngày 16/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2090/UBND-THKH về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố đến năm 2020. 

* (SMS: 3460/VPCP-KTN) - Ngày 15/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3460/VPCP-KTN về việc bổ sung, cập nhật danh mục nâng loại đô thị toàn quốc trong Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020

* (SMS: 130/QD-UBDT) - Ngày 08/05/2014, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 130/QĐ-UBDT về việc phê duyệt bổ sung thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015. 

* (SMS: 3998/QD-BCT) - Ngày 07/05/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3998/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến lược và chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Bộ Công Thương. 

* (SMS: 529/QD-BLDTBXH) - Ngày 06/05/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 529/QĐ-BLĐTBXH về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013. 

* (SMS: 129/QD-UBDT) - Ngày 05/05/2014, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 129/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch Ủy ban Dân tộc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 HÀNH CHÍNH 

* (SMS: 729/QD-TTg) - Ngày 20/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 729/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Ninh Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Bình. 

* (SMS: 3504/VPCP-KTTH) - Ngày 16/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3504/VPCP-KTTH về việc sửa đổi, bổ sung các dự thảo Quyết định 34/2008/QĐ-TTg và 79/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 CƠ CẤU TỔ CHỨC 

* (SMS: 756/QD-TTg) - Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 756/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016

* (SMS: 755/QD-TTg) - Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 755/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016

* (SMS: 754/QD-TTg) - Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 754/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016

* (SMS: 738/QD-TTg) - Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 738/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 731/QD-TTg) - Ngày 20/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 731/QĐ-TTg về việc thay đổi Thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

* (SMS: 730/QD-TTg) - Ngày 20/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 730/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

* (SMS: 48/2014/ND-CP) - Ngày 19/05/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2014/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1077/QD-BNN-TCCB) - Ngày 19/05/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1077/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển điều bền vững.

* (SMS: 722/QD-TTg) - Ngày 16/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 722/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài chính.

* (SMS: 717/QD-TTg) - Ngày 15/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 717/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trực thuộc Bộ Tư pháp.

* (SMS: 759/QD-BTNMT) - Ngày 29/04/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 759/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ kỹ thuật thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 33/2014/ND-CP) - Ngày 26/04/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2014/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng.

 NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP 

* (SMS: 759/QD-TTg) - Ngày 21/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 759/QĐ-TTg về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Kiên Giang.

* (SMS: 208/TB-VPCP) - Ngày 21/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 208/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị sơ kết thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát động phong trào thi đua "Toàn ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới".

* (SMS: 1100/QD-BNN-TY) - Ngày 20/05/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1100/QĐ-BNN-TY về việc xuất vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng chống dịch lở mồm long móng.

* (SMS: 1099/QD-BNN-TY) - Ngày 20/05/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1099/QĐ-BNN-TY xuất vắc xin và hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Kon Tum phòng chống dịch lở mồm long móng.

* (SMS: 1098/QD-BNN-TY) - Ngày 20/05/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1098/QĐ-BNN-TY xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng chống dịch bệnh thủy sản.

* (SMS: 3581/VPCP-KTN) - Ngày 20/05/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3581/VPCP-KTN về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014.

* (SMS: 3532/UBND-NNNT) - Ngày 20/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3532/UBND-NNNT về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão.

* (SMS: 1044/QD-BNN-TCTS) - Ngày 14/05/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1044/QĐ-BNN-TCTS về việc công bố Danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

* (SMS: 3285/UBND-NNNT) - Ngày 12/05/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3285/UBND-NNNT về việc triển khai phương án phòng, chống úng ngập ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ đập năm 2014

* (SMS: 15/2014/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/04/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

 * (SMS: 1315/BNN-TT) - Ngày 22/04/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1315/BNN-TT về việc văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và Nghị định 187/2013/NĐ-CP

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH 

* (SMS: 01/2014/TT-CA) - Ngày 28/04/2014, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2014/TT-CA về việc ban hành nội quy phiên tòa.

 HÀNG HẢI 

* (SMS: 13/2014/TT-BGTVT) - Ngày 09/05/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 13/2014/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

 THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT 

* (SMS: 721/QD-TTg) - Ngày 16/05/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 721/QĐ-TTg về việc thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu.