Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
935 kết quả chứa từ khóa: 11/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 11/CT-TTg 2022 đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
02

Chỉ thị 11/CT-TTg chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2021
03

Chỉ thị 11/CT-TTg giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Doanh nghiệp; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
04

Chỉ thị 11/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2019
05

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2018 tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 10/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
06

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2017 về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách; Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 29/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2017
07

Chỉ thị 11/CT-TTg thực hiện quản lý đất đai có nguồn gốc nông trường, lâm trường quốc doanh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
08

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 29/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
09

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 21/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2014
10

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ triển khai trong ba năm 2013 - 2015 nhằm thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 -2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2013
11

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 18/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2012
12

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2014
13

Quyết định 816/QĐ-BXD kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP

Lĩnh vực: Đầu tư; Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
14

Quyết định 806/QĐ-BTNMT 2020 Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg

Lĩnh vực: Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
15

Quyết định 398/QĐ-BXD 2019 giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản ổn định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
16

Công văn 818/LĐTBXH-VP triển khai Chỉ thị 11/CT-TTg giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
17

Chỉ thị 16/CT-TTg 2020 thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
18

Chỉ thị 37/CT-TTg 2020 phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 29/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
19

Chỉ thị 22/CT-TTg 2020 đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
20

Chỉ thị 13/CT-TTg 2020 đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
Vui lòng đợi