(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 181/TB-VPCP) - Ngày 05/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 181/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* (SMS: 473/TTg-DMDN) - Ngày 04/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 473/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông Vận tải Hải Dương chuyển thành công ty cổ phần.


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 1287/TCT-DNL) - Ngày 05/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1287/TCT-DNL về việc khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân tập trung.

* (SMS: 1234/TCT-CS) - Ngày 05/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1234/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1254/TCT-DNL) - Ngày 04/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1254/TCT-DNL về chính sách thuế.

* (SMS: 1251/TCT-DNL) - Ngày 04/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1251/TCT-DNL về chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại và gói cước vi phạm quy định.

* (SMS: 1231/TCT-DNL) - Ngày 03/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1231/TCT-DNL về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử đối với hoạt động thu phí tự động không dừng.

* (SMS: 1235/TCT-CS) - Ngày 03/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1235/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1233/TCT-CS) - Ngày 03/04/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1233/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1226/TCT-CS) - Ngày 31/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1226/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1224/TCT-CS) - Ngày 31/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1224/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1200/TCT-CS) - Ngày 31/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1200/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1219/TCT-CS) - Ngày 31/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1219/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 1218/TCT-CS) - Ngày 31/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1218/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1126/TCT-CS) - Ngày 28/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1126/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1125/TCT-CS) - Ngày 28/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1125/TCT-CS về việc giải đáp chính sách tiền thuê đất.

* (SMS: 1111/TCT-CS) - Ngày 27/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1111/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1110/TCT-CS) - Ngày 27/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1110/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1067/TCT-CS) - Ngày 24/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1067/TCT-CS về chính sách thuế.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP
 

* (SMS: 3402/VPCP-KGVX) - Ngày 07/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3402/VPCP-KGVX về chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kì 1976-1980.

BẢO HIỂM

* (SMS: 593/BHXH-CST) - Ngày 31/03/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 593/BHXH-CST về số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 3644/VPCP-CN) - Ngày 13/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3644/VPCP-CN về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

* (SMS: 443/QD-TTg) - Ngày 11/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 443/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở các cơ quan của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 441/QD-TTg) - Ngày 11/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 441/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Cơ quan Đại diện phía Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

* (SMS: 440/QD-TTg) - Ngày 11/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 440/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo Trụ sở làm việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Hà Nội.

* (SMS: 435/QD-TTg) - Ngày 07/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 435/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang.

* (SMS: 434/QD-TTg) - Ngày 07/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 434/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi.
 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

* (SMS: 1264/TB-KBNN) - Ngày 31/03/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1264/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2017.

* (SMS: 22/2017/TT-BTC) - Ngày 15/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2017/TT-BTC về việc quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

* (SMS: 18/2017/TT-BTC) - Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTC về việc quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính.
 

XUẤT NHẬP KHẨU
 

* (SMS: 2119/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2119/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra phân loại hàng hóa.

* (SMS: 902/QD-BNN-TY) - Ngày 23/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 902/QĐ-BNN-TY về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin. 


XÂY DỰNG

* (SMS: 3469/VPCP-CN) - Ngày 10/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3469/VPCP-CN về việc thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam".

* (SMS: 42/2017/ND-CP) - Ngày 05/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  


THƯƠNG MẠI

* (SMS: 40/2017/ND-CP) - Ngày 05/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối.  


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 438/QD-TTg) - Ngày 07/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 438/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030.

* (SMS: 3410/VPCP-QHQT) - Ngày 07/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3410/VPCP-QHQT về Đề án tổ chức đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

* (SMS: 437/QD-TTg) - Ngày 07/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1673/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

* (SMS: 419/QD-TTg) - Ngày 05/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 419/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030.

* (SMS: 673/QD-BTNMT) - Ngày 31/03/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 673/QĐ-BTNMT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30/01/2017.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1357/QD-BYT) - Ngày 07/04/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1357/QĐ-BYT về việc ban hành 01 sinh phẩm chẩn đoán in-vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 32 bổ sung.

* (SMS: 497/TTg-CN) - Ngày 07/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 497/TTg-CN về đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

 * (SMS: 1246/QD-BYT) - Ngày 31/03/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1246/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống".

* (SMS: 50/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 50/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc nghiên cứu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.

* (SMS: 49/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 49/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc tránh thai đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành, tại Việt Nam - Đợt 157.

* (SMS: 48/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 48/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.

* (SMS: 47/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành  Quyết định 47/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.

* (SMS: 46/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 46/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút đăng ký lần đầu - Số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.

* (SMS: 45/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 45/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 04 thuốc trong nước sản xuất gia công để xuất khẩu, không lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.

* (SMS: 44/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 44/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 20 thuốc dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.

* (SMS: 42/QD-QLD) - Ngày 06/02/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 42/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 157.  
 

GIAO THÔNG

* (SMS: 3643/VPCP-CN) - Ngày 13/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3643/VPCP-CN về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu cảng số 1 thuộc Bến cảng hành khách Hòn Gai, Cảng biển Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

* (SMS: 503/CD-TTg) - Ngày 11/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 503/CĐ-TTg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/04 và 01/05/2017.

* (SMS: 3458/VPCP-CN) - Ngày 10/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3458/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

* (SMS: 500/TTg-CN) - Ngày 10/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 500/TTg-CN về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hạng mục xây dựng hầm đèo Cù Mông và hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả.

* (SMS: 3415/VPCP-CN) - Ngày 07/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3415/VPCP-CN về việc chuẩn bị báo cáo về thực hiện chính sách, pháp luật trong đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức Hợp đồng BOT.

* (SMS: 3276/VPCP-CN) - Ngày 05/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3276/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Thành phố Vinh (Nghệ An).

* (SMS: 3225/VPCP-CN) - Ngày 04/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3225/VPCP-CN về việc bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí cầu Bến Thủy, tỉnh Hà Tĩnh.
 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 1428/BGDDT-CSVCTBTH) - Ngày 07/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1428/BGDĐT-CSVCTBTH về việc tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

* (SMS: 505/QD-LDTBXH) - Ngày 05/04/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (SMS: 1370/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 05/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1370/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.

* (SMS: 08/2017/TT-BGDDT) - Ngày 04/04/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

* (SMS: 11/2017/TT-BCA) - Ngày 23/03/2017, Bộ Công an ban hành Thông tư 11/2017/TT-BCA về việc quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo.

   
CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
 

* (SMS: 11/2017/TT-BGTVT) - Ngày 05/04/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 11/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam.

* (SMS: 1784/BNV-TL) - Ngày 03/04/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1784/BNV-TL về việc thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

* (SMS: 02/2017/TT-BTP) - Ngày 23/03/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTP về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 02/2017/TT-BTTTT) - Ngày 04/04/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2017/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư".

* (SMS: 441/QD-BTTTT) - Ngày 28/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 441/QĐ-BTTTT về việc quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 433/QD-BTTTT) - Ngày 27/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 433/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017.

* (SMS: 413/QD-BTTTT) - Ngày 23/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 413/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 351/QD-BTTTT) - Ngày 17/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 351/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc Tổng công ty Viễn thông Mobifone.
 

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 424/QD-TTg) - Ngày 07/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 424/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 157/QD-UBDT) - Ngày 07/04/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 157/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam".

* (SMS: 426/QD-TTg) - Ngày 07/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 426/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang.

* (SMS: 05/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 01/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 442/QD-TTg) - Ngày 11/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 442/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 34/NQ-CP) - Ngày 07/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017.

* (SMS: 425/QD-TTg) - Ngày 07/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 425/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh.

* (SMS: 475/TTg-KSTT) - Ngày 06/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 475/TTg-KSTT về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

* (SMS: 469/QD-BTC) - Ngày 13/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 469/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính.

* (SMS: 49/2017/TT-BQP) - Ngày 08/03/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 49/2017/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 10/2016/QĐ-TTg ngày 03/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

HÔN NHÂN-GIA ĐÌNH
 

* (SMS: 72/TANDTC-PC) - Ngày 11/04/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 72/TANDTC-PC về việc thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn.  


CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 444/QD-TTg) - Ngày 11/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 444/QĐ-TTg về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

* (SMS: 439/QD-TTg) - Ngày 10/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 439/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 201/QD-BCDDMPTKTTTHTX) - Ngày 07/04/2017, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ban hành Quyết định 201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

* (SMS: 433/QD-TTg) - Ngày 07/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 433/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

* (SMS: 422/QD-TTg) - Ngày 05/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 422/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

* (SMS: 421/QD-TTg) - Ngày 05/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 421/QĐ-TTg về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

* (SMS: 420/QD-TTg) - Ngày 05/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 420/QĐ-TTg về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 04/CT-BCT) - Ngày 07/04/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 3570/VPCP-KTTH) - Ngày 12/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3570/VPCP-KTTH về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ phân bón.

* (SMS: 3412/VPCP-NN) - Ngày 07/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3412/VPCP-NN về vướng mắc trong triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

* (SMS: 41/2017/ND-CP) - Ngày 05/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

* (SMS: 39/2017/ND-CP) - Ngày 04/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

* (SMS: 397/QD-CN-MTCN) - Ngày 04/04/2017, Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định 397/QĐ-CN-MTCN về việc ban hành Hướng dẫn phương án bảo vệ môi trường trong khu chăn nuôi tập trung.

* (SMS: 468/CN-TACN) - Ngày 31/03/2017, Cục Chăn nuôi ban hành Công văn 468/CN-TĂCN về việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh đáp ứng Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016.

* (SMS: 08/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 28/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 08/2017/TT-BNNPTNT quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

* (SMS: 07/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 21/03/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh".

   
TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 * (SMS: 663/QD-TANDTC) - Ngày 12/04/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó đối với Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

* (SMS: 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) - Ngày 10/04/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017.

* (SMS: 136/HD-TANDTC) - Ngày 30/03/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 136/HD-TANDTC về công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

* (SMS: 576/QD-CTN) - Ngày 23/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 576/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 575/QD-CTN) - Ngày 23/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 575/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 574/QD-CTN) - Ngày 23/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 574/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 573/QD-CTN) - Ngày 23/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 573/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 571/QD-CTN) - Ngày 23/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 571/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 558/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 558/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 557/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành  Quyết định 557/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 555/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 555/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 554/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 554/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 398/QD-TTg) - Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 398/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

* (SMS: 358/QD-BTTTT) - Ngày 20/03/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 358/QĐ-BTTTT về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.    

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 01/2017/TT-TTCP) - Ngày 10/04/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 01/2017/TT-TTCP về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra".

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 2173/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2173/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

* (SMS: 84/KH-UBND) - Ngày 07/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 84/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2021.

* (SMS: 2116/QD-UBND) - Ngày 07/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2116/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 83/KH-UBND) - Ngày 05/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 83/KH-UBND về việc khuyến công năm 2017.   

* (SMS: 82/KH-UBND) - Ngày 05/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 82/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 2084/QD-UBND) - Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2084/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 79/KH-UBND) - Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 79/KH-UBND về việc thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 77/KH-UBND) - Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 77/KH-UBND về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2017.

* (SMS: 1554/UBND-KGVX) - Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1554/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn Thành phố.   

* (SMS: 1551/UBND-KT) - Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1551/UBND-KT về việc rà soát, cơ cấu lại các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách.

* (SMS: 2093/QD-UBND) - Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2093/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

* (SMS: 2083/QD-UBND) - Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2083/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2080/QD-UBND) - Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2080/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2072/QD-UBND) - Ngày 03/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2072/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Tiêu chí về xã nông thôn mới Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 31/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 31/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 31/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 03/04/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế về mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp nhiệm vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 11/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


* (SMS: 17/2017/QD-UBND) - Ngày 22/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn Thành phố Bến Tre.

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 14/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

UBND TP.CẦN THƠ


* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 23/03/2017,
Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và quản lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

UBND TỈNH HÀ NAM
* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 30/03/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
 

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.