Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.464 kết quả chứa từ khóa: 34/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 34/NQ-CP 2022 phương án tài chính Dự án "Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
02

Nghị quyết 34/NQ-CP bảo đảm an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách; Thực phẩm-Dược phẩm; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
03

Nghị quyết 34/NQ-CP 2019 phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 03/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
04

Nghị quyết 34/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
05

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2017
06

Nghị quyết 34/NQ-CP về ký Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
07

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 18/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
08

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao; Giao thông Tải về
Ban hành: 30/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2012
09

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Thành phố Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 23/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2010
11

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
12

Quyết định 1017/QĐ-NHNN 2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận 81-KL/TW và Nghị quyết 34/NQ-CP về Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
13

Nghị quyết 99/NQ-CP 2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển KTXH 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
14

Nghị quyết 42/NQ-CP 2019 giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
15

Nghị quyết 34/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 03/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2007
16

Nghị quyết 34/2006/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2006

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2006
17

Nghị định 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 22/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2013
18

Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
19

Nghị định 34/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
20

Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND Gia Lai sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 73/2017/NQ-HĐND

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
Vui lòng đợi