(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 13/03/2016 - 18/03/2016, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 1623/VPCP-DMDN) - Ngày 14/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1623/VPCP-ĐMDN về việc ủy quyền lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 395/QD-TTg) - Ngày 11/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 395/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 3357/BTC-TCT) - Ngày 14/03/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3357/BTC-TCT về việc quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật.

* (SMS: 1002/TCT-TTHT) - Ngày 14/03/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1002/TCT-TTHT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2015.

* (SMS: 02/2016/TT-BCT) - Ngày 11/03/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2016/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016.

* (SMS: 1767/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/03/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1767/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế do bổ sung C/O.

* (SMS: 948/TCT-CS) - Ngày 10/03/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 948/TCT-CS về việc hướng dẫn việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có từ 02 cá nhân trở lên góp vốn bằng nhau.

* (SMS: 927/TCT-CS) - Ngày 09/03/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 927/TCT-CS về việc đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 926/TCT-CS) - Ngày 09/03/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 926/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất.

* (SMS: 920/TCT-CS) - Ngày 09/03/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 920/TCT-CS về việc trích lập dự phòng.

* (SMS: 905/TCT-KK) - Ngày 09/03/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 905/TCT-KK về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 896/TCT-KK) - Ngày 08/03/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 896/TCT-KK về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 45/2016/TT-BTC) - Ngày 04/03/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064+730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 44/2016/TT-BTC) - Ngày 03/03/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam.

* (SMS: 42/2016/TT-BTC) - Ngày 03/03/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 42/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

* (SMS: 9379/CT-HTr) - Ngày 03/03/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 9379/CT-HTr về việc giải đáp chính sách thuế quy định thuế suất 0%.

* (SMS: 9323/CT-HTr) - Ngày 03/03/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 9323/CT-HTr về việc trả lời chính sách thuế.

* (SMS: 9260/CT-TNCN) - Ngày 03/03/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 9260/CT-TNCN về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

* (SMS: 33/2016/TT-BTC) - Ngày 25/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

* (SMS: 11/2016/TB-LPQT) - Ngày 18/02/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 11/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa San Marina về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

* (SMS: 6472/CT-HTr) - Ngày 04/02/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6472/CT-HTr về việc thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không cư trú có phát sinh hoạt động không môi giới tại nước ngoài.  

* (SMS: 6469/CT-HTr) - Ngày 04/02/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6469/CT-HTr về việc xác định đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền chi nghỉ mát cho người lao động.

* (SMS: 6468/CT-HTr) - Ngày 04/02/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6468/CT-HTr về việc hướng dẫn xử lý hóa đơn bị mất, cháy, hỏng.

* (SMS: 6460/CT-HTr) - Ngày 04/02/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6460/CT-HTr về việc đăng ký người phụ thuộc và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động tại chi nhánh.

* (SMS: 6311/CT-HTr) - Ngày 04/02/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6311/CT-HTr về việc xử lý hóa đơn liên 2 bị mờ mực in.

* (SMS: 6301/CT-HTr) - Ngày 04/02/2016, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6301/CT-HTr về việc nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 649/BHXH-CD) - Ngày 10/03/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 649/BHXH-CĐ về việc chi trả trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức qua tài khoản người lao động.

* (SMS: 01/2016/TT-BQP) - Ngày 04/01/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 01/2016/TT-BQP quy định về tính tuổi nghề cơ yếu.

BẢO HIỂM

* (SMS: 670/BHXH-BT) - Ngày 03/03/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 670/BHXH-BT về chỉ đạo việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

* (SMS: 646/BHXH-CSYT) - Ngày 01/03/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 646/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

* (SMS: 306/QD-BHXH) - Ngày 29/09/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 306/QĐ-BHXH quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 421/TTg-KTN) - Ngày 14/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 421/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 14/2016/TB-LPQT) - Ngày 23/02/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 14/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a.

* (SMS: 13/2016/TB-LPQT) - Ngày 18/02/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 13/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa Xri Lan-ca về khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 607/NHCS-TDNN) - Ngày 15/03/2016, Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Hướng dẫn 607/NHCS-TDNN về nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số.

* (SMS: 401/QD-TTg) - Ngày 14/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 401/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

* (SMS: 2568/QD-NHNN) - Ngày 15/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2568/QĐ-NHNN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành từ ngày 01/10/1990 đến ngày 30/12/1996 (công bố bổ sung).

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 1555/VPCP-KTTH) - Ngày 11/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1555/VPCP-KTTH về cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu.

* (SMS: 1786/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/03/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1786/TCHQ-GSQL về việc dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu.

* (SMS: 1534/VPCP-KTTH) - Ngày 10/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1534/VPCP-KTTH về việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng thông qua cảng biển quốc tế Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* (SMS: 3056/QLD-KD) - Ngày 04/03/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3056/QLD-KD về việc xác định mã số HS.

* (SMS: 1501/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/02/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1501/TCHQ-GSQL về việc báo cáo quyết toán nguyên vật liệu theo năm tài chính và triển khai thực hiện Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

* (SMS: 2610/BTC-TCHQ) - Ngày 26/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2610/BTC-TCHQ về việc phân loại mặt hàng Enzyme dùng trong sản xuất xà phòng, bột giặt.

* (SMS: 1626/BCT-KHCN) - Ngày 25/02/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1626/BCT-KHCN về việc thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 920/QD-BCT) - Ngày 10/03/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu.

* (SMS: 10/2016/TB-LPQT) - Ngày 18/02/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 10/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Bản Thỏa thuận thương mại gạo năm 2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin.

* (SMS: 117/QD-TTg) - Ngày 19/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 117/QĐ-TTg về việc giải thể 03 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 47/TB-VPCP) - Ngày 12/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 47/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long về công tác phòng, chống xâm nhập mặn.

* (SMS: 09/CT-TTg) - Ngày 12/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 03/2016/TT-BTNMT) - Ngày 10/03/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2016/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

* (SMS: 02/2016/TT-BTNMT) - Ngày 29/02/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2016/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 417/QD-TTg) - Ngày 17/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 417/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới giai đoạn 2016-2017.

* (SMS: 990/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 16/03/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 990/BGDĐT-CTHSSV về việc phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên.

* (SMS: 238/KCB-NV) - Ngày 15/03/2016, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 238/KCB-NV về việc tăng cường công tác phòng và điều trị bệnh do não mô cầu.

* (SMS: 237/KCB-NV) - Ngày 15/03/2016, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 237/KCB-NV về việc tăng cường công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue và cảnh giác phát hiện sớm bệnh do vi rút Zika.

* (SMS: 08/CT-TTg) - Ngày 11/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.

* (SMS: 822/QD-BYT) - Ngày 10/03/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 822/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 06/2016/TT-BYT) - Ngày 08/03/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2016/TT-BYT về việc quy định ghi nhãn thuốc.

* (SMS: 83/QD-BYT) - Ngày 08/03/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 803/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 1).

* (SMS: 3324/QLD-CL) - Ngày 08/03/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3324/QLD-CL về việc công bố đợt 17 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

* (SMS: 741/QD-BYT) - Ngày 02/03/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 741/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt rét".

* (SMS: 1082/BYT-QLD) - Ngày 02/03/2016, Bộ Y tế ban hành Công văn 1082/BYT-QLD về việc đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh Mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

* (SMS: 05/2016/TT-BYT) - Ngày 29/02/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 05/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

* (SMS: 718/QD-BYT) - Ngày 29/02/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 718/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 13.

* (SMS: 04/2016/TT-BYT) - Ngày 26/02/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/2016/TT-BYT quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

* (SMS: 2393/QLD-KD) - Ngày 24/02/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2393/QLD-KD về nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc.

* (SMS: 2007/QLD-MP) - Ngày 15/02/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 2007/QLD-MP về việc đình chỉ, lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

* (SMS: 1952/QLD-MP) - Ngày 05/02/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 1952/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 07/2016/TT-BTC) - Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (SMS: 1672/VPCP-KTN) - Ngày 15/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1672/VPCP-KTN về việc nghiên cứu xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

* (SMS: 751/QD-BGTVT) - Ngày 14/03/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 751/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng.

* (SMS: 1558/VPCP-KTTH) - Ngày 11/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1558/VPCP-KTTH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2011/TT-BGTVT và Thông tư 55/2014/TT-BGTVT.

* (SMS: 1488/VPCP-KTN) - Ngày 09/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1488/VPCP-KTN về việc quản lý Nhà nước đối với các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT.

* (SMS: 12/2016/TB-LPQT) - Ngày 18/02/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 12/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất về vận chuyển hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 981/BGDDT-KTKDCLGD) - Ngày 15/03/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 981/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

* (SMS: 955/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 15/03/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 955/BGDĐT-CTHSSV về việc tổ chức cho học sinh sinh viên ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ.

* (SMS: 04/2016/TT-BGDDT) - Ngày 14/03/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

* (SMS: 48/TB-VPCP) - Ngày 14/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 48/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ quan chủ quản của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

* (SMS: 1592/VPCP-KGVX) - Ngày 14/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1592/VPCP-KGVX về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh hệ cao đẳng.

* (SMS: 02/2016/TT-BGDDT) - Ngày 10/03/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* (SMS: 925/KH-SGD&DT) - Ngày 07/03/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 925/KH-SGD&ĐT về việc tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục, giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDDT-BLDTBXH) - Ngày 11/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 529/QD-BKHCN) - Ngày 16/03/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 529/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

* (SMS: 491/QD-BKHCN) - Ngày 10/03/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 491/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

* (SMS: 464/QD-BKHCN) - Ngày 08/03/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 464/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

* (SMS: 1379/VPCP-KGVX) - Ngày 04/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1379/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học công nghệ.

* (SMS: 351/QD-BKHCN) - Ngày 01/03/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 351/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

DÂN SỰ

* (SMS: 139/QD-TANDTC) - Ngày 26/02/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 139/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự trong Tòa án nhân dân.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 402/QD-TTg) - Ngày 14/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 402/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV) - Ngày 10/03/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

* (SMS: 357/QD-BTP) - Ngày 04/03/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 357/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Công nghệ thông tin.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 15/2016/ND-CP) - Ngày 15/03/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

* (SMS: 895/QD-BVHTTDL) - Ngày 15/03/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 895/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch "Kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích".

* (SMS: 829/QD-BVHTTDL) - Ngày 10/03/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 829/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

* (SMS: 81/QD-BVHTTDL) - Ngày 09/03/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 814/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

* (SMS: 809/QD-BVHTTDL) - Ngày 09/03/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 809/QĐ-BVHTTDL về việc giao thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng Bộ chỉ số quốc gia đánh giá sự đóng góp của các ngành công nghiệp dựa trên bản quyền đối với nền kinh tế quốc dân, làm cơ sở xây dựng và hoạch định chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa" (giai đoạn 2016-2020).

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 420/QD-BTP) - Ngày 14/03/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 420/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 85/QD-UBDT) - Ngày 11/03/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 85/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016 và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2016).

* (SMS: 192/UBDT-CSDT) - Ngày 11/03/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 192/UBDT-CSDT về việc thực hiện và thanh toán vốn chính sách hỗ trợ định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên.

* (SMS: 400/QD-TTg) - Ngày 14/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 400/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ.

* (SMS: 12/2016/QD-TTg) - Ngày 11/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2016/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 và Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/06/2014 Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 398/QD-TTg) - Ngày 11/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 398/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 1633/BKHDT-TH) - Ngày 11/03/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 1633/BKHĐT-TH về việc xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 3065/BTC-QLCS) - Ngày 09/03/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3065/BTC-QLCS về việc triển khai Nghị định 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 23/2016/TT-BTC.

* (SMS: 678/BTP-KSTT) - Ngày 09/03/2016, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 678/BTP-KSTT về việc tổng hợp, đôn đốc thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 138/QD-CA) - Ngày 26/02/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 138/QĐ-CA về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trong Tòa án nhân dân.

* (SMS: 228/QD-BTP) - Ngày 22/02/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 228/QĐ-BTP về việc dừng thực hiện Quyết định 3705/QĐ-BTP ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phục vụ công tác xây dựng văn bản hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

HÌNH SỰ

* (SMS: 753/QD-BNN-PC) - Ngày 10/03/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 753/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 140/QD-TANDTC) - Ngày 26/02/2016, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 140/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự trong Tòa án nhân dân.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 406/QD-TTg) - Ngày 15/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 406/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 646/QD-BGTVT) - Ngày 07/03/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 646/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

* (SMS: 1135/2016/UBTVQH13) - Ngày 22/01/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1135/2016/UBTVQH13 về việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 942/QD-BCT) - Ngày 11/03/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 942/QĐ-BCT về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016.

* (SMS: 1934/BCT-VPHD) - Ngày 08/03/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1934/BCT-VPHD về việc thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1909/BNN-TCTL) - Ngày 10/03/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 1909/BNN-TCTL về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 07/2016/TB-LPQT) - Ngày 05/02/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 07/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.

* (SMS: 2912/QD-CTN) - Ngày 22/12/2015, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2912/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 759/QD-BGDĐT) - Ngày 11/03/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 759/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Lần thứ III - Năm 2016.

* (SMS: 114/KH-BGDDT) - Ngày 11/03/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 114/KH-BGDĐT về việc tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Lần thứ III - Năm 2016.

* (SMS: 46/       TB-VPCP) - Ngày 10/03/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 46/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ 63 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 09/2016/TB-LPQT) - Ngày 18/02/2016,

 

Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 09/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin.

 

 

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

 

 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 1231/QD-UBND) - Ngày 14/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1231/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1149/QD-UBND) - Ngày 11/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1149/QĐ-UBND về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề, truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn thuộc Chương trình khuyến công Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 1110/QD-UBND) - Ngày 11/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1110/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng nút giao thông giữa Quốc lộ 32 với truyến đường vào xã Tam Hiệp (xã làng nghề), huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1403/UBND-XDGT) - Ngày 11/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1403/UBND-XDGT về việc xử lý gỗ, củi thu hồi khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1362/UBND-KT) - Ngày 10/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1362/UBND-KT về việc tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 07/2016/QD-UBND) - Ngày 08/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 1073/QD-UBND) - Ngày 08/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1073/QĐ-UBND về việc công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

* (SMS: 54/KH-UBND) - Ngày 08/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 54/KH-UBND về việc ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

* (SMS: 1061/QD-UBND) - Ngày 07/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1061/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Thăng Long, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Huyện Đông Anh, Hà Nội.

* (SMS: 1282/UBND-KT) - Ngày 07/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1282/UBND-KT về việc triển khai thi hành Luật Phí, lệ phí.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 07/2016/QD-UBND) - Ngày 11/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1021/QD-UBND) - Ngày 10/03/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1021/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 09/CT-UBND) - Ngày 15/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tập trung thực hiện các công tác cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn do tác động của El Nino.

* (SMS: 10/2016/QD-UBND) - Ngày 03/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An.

* (SMS: 14/2016/QD-UBND) - Ngày 14/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 14/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (SMS: 11/2016/QD-UBND) - Ngày 09/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016-2020.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 11/2016/QD-UBND) - Ngày 11/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 11/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 23/2016/QD-UBND) - Ngày 10/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 23/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí chợ tại chợ Trung tâm huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 14/2016/QD-UBND) - Ngày 09/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 14/2016/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá quan trắc và phân tích Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 13/2016/QD-UBND) - Ngày 08/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 13/2016/QĐ-UBND về việc ban hành mẫu “Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công”; mẫu “Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

* (SMS: 10/2016/QD-UBND) - Ngày 09/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 10/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 08/2016/QD-UBND) - Ngày 09/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 08/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

* (SMS: 07/2016/QD-UBND) - Ngày 08/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý.

UBND TỈNH YÊN BÁI

* (SMS: 09/2016/QD-UBND) - Ngày 09/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 09/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 07/2016/QD-UBND) - Ngày 07/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thẩm định giá Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

* (SMS: 572/QD-UBND) - Ngày 09/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 572/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

* (SMS: 560/QD-UBND) - Ngày 09/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 560/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 13/2016/QD-UBND) - Ngày 07/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 13/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

* (SMS: 20/2016/QD-UBND) - Ngày 04/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 20/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 627/QD-UBND) - Ngày 03/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 627/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND TỈNH KON TUM

* (SMS: 08/2016/QD-UBND) - Ngày 03/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 08/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

* (SMS: 03/CT-UBND) - Ngày 01/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 563/KH-UBND) - Ngày 02/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch 563/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng trẻ 18 tháng và đối tượng 16 - 17 tuổi.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 17/2016/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 17/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 16/2016/QD-UBND) - Ngày 25/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 16/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 07/CT-UBND) - Ngày 05/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2016 - 2020.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* (SMS: 05/2013/QD-UBND) - Ngày 31/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 05/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.