Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
890 kết quả chứa từ khóa: 09/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 09/CT-UBND TP.HCM 2022 tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
02

Chỉ thị 09/CT-UBND Hà Nội triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách trong điều kiện dịch Covid-19

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
03

Chỉ thị 09/CT-UBND Hà Nội 2019 chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động chính quyền TP Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2019
04

Chỉ thị 09/CT-UBND Bình Dương 2019 đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
05

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 10/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2017
06

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2017
07

Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
08

Chỉ thị 09/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
09

Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
10

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
11

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và các nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 25/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2013
12

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2012

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2012
13

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01/07/2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2011
14

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tai Xanh ở lợn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2010
15

Chỉ thị 09/CT-UBND Bình Thuận 2022 tăng cường công tác thống kê Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
16

Chỉ thị 09/CT-UBND Hà Nội 2022 tăng cường công tác thống kê Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
17

Chỉ thị 09/CT-UBND Quảng Nam 2022 tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
18

Chỉ thị 09/CT-UBND Cần Thơ ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thông tin-Truyền thông; COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
19

Chỉ thị 09/CT-UBND 2021 về phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
20

Chỉ thị 09/CT-UBND TP.HCM 2021 đẩy mạnh thực hiện kiểm soát COVID-19 và kế hoạch phát triển KT-XH

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
Vui lòng đợi