(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

 Trong tuần này từ 23/02/2013 - 01/03/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

DOANH NGHIỆP

 * (SMS: 56/QD-BNV) - Ngày 23/02/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 56/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam.

 * (SMS: 346/QD-TTg) - Ngày 22/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 346/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Giấy Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 * (SMS: 23/2013/TT-BTC) - Ngày 27/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

 * (SMS: 2496/BTC-TCHQ) - Ngày 25/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2496/BTC-TCHQ về đăng ký danh mục miễn thuế.

 * (SMS: 985/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 985/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế, giãn thời hạn nộp thuế.

 * (SMS: 973/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 973/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện ôtô của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 * (SMS: 972/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 972/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thu lệ phí cà phê xuất khẩu năm 2013.

 * (SMS: 2436/BTC-CST) - Ngày 22/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2436/BTC-CST về chính sách thuế bảo vệ môi trường.

 * (SMS: 2356/BTC-CST) - Ngày 21/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2356/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất yaourt và mặt hàng hóa chất để kiểm tra dư lượng kháng sinh trong sữa.

 * (SMS: 588/TCT-TNCN) - Ngày 21/02/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 588/TCT-TNCN về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.

 * (SMS: 951/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 951/TCHQ-TXNK về việc kê khai thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 916/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 916/TCHQ-TXNK về việc xử lý vướng mắc thuế.

 * (SMS: 911/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 911/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác dầu khí.

 * (SMS: 2155/BTC-CST) - Ngày 08/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2155/BTC-CST về thuế đối với hàng nông sản nhập khẩu theo Thông tư 20/2012/TT-BTC.

 * (SMS: 2146/BTC-CST) - Ngày 08/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2146/BTC-CST về việc hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị nhập khẩu của Dự án Năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình.

 * (SMS: 2143/BTC-TCHQ) - Ngày 08/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2143/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu.

 * (SMS: 537/TCT-CS) - Ngày 07/02/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 537/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

 * (SMS: 535/TCT-HTQT) - Ngày 07/02/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 535/TCT-HTQT về chính sách thuế.

 * (SMS: 1989/BTC-TCT) - Ngày 06/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 1989/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với túi đặt ngực và chất làm đầy da.

 * (SMS: 486/TCT-CS) - Ngày 05/02/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 486/TCT-CS về chính sách thuế.

 * (SMS: 395/TCT-CS) - Ngày 28/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 395/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

 * (SMS: 375/TCT-CS) - Ngày 25/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 375/TCT-CS về chính sách thuế.

 * (SMS: 363/TCT-CS) - Ngày 25/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 363/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

 * (SMS: 345/TCT-CS) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 345/TCT-CS về chính sách thuế.

 * (SMS: 341/TCT-CS) - Ngày 24/01/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 341/TCT-CS về đối tượng nộp thuế tài nguyên.

 * (SMS: 2248/QD-TCT) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 2248/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 * (SMS: 543/TB-LDTBXH) - Ngày 25/02/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 543/TB-LĐTBXH về tình hình tai nạn lao động năm 2012.

 * (SMS: 18/2013/ND-CP) - Ngày 21/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 18/2013/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 29/NQ-CP)
- Ngày 26/02/2013,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 29/NQ-CP về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam.

 * (SMS: 08/2013/QD-UBND) - Ngày 26/02/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/03/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 27/NQ-CP) - Ngày 23/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 27/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thái Nguyên.

 * (SMS: 352/QD-TTg) - Ngày 23/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 352/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 539/NQ-UBTVQH13 ngày 30/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 15/2013/QD-TTg)
- Ngày 23/02/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

 * (SMS: 224/QD-BTC) - Ngày 30/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 224/QĐ-BTC về việc phê duyệt Chương trình hành động của ngành Tài chính triển khai thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2020.

 KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 * (SMS: 232/2012/TT-BTC) - Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 232/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 1049/TCHQ-TXNK)
- Ngày 27/02/2013,
Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1049/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng phân bón NPK.

 * (SMS: 1019/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1019/TCHQ-GSQL về thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều được phép hồi hương.

 * (SMS: 1015/TCHQ-PC) - Ngày 26/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1015/TCHQ-PC về việc xử lý vi phạm nhãn đối với hàng hóa nhập khẩu.

 * (SMS: 126/GSQL-GQ2) - Ngày 25/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 126/GSQL-GQ2 về việc nhập khẩu máy photocopy đã qua sử dụng để sửa chữa làm mới.

 * (SMS: 983/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 983/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.

 * (SMS: 316/TCT-CS) - Ngày 23/02/2013, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 316/TCT-CS về việc tăng cường công tác kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu.

 * (SMS: 1476/BCT-CNNg) - Ngày 22/02/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1476/BCT-CNNg về việc xuất khẩu bột điôxit mangan, feromagan và silicon mangan.

 * (SMS: 964/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 964/TCHQ-TXNK về việc phân biệt hàng hóa "đã ghi" và "chưa ghi" trong nhóm 85.23.

 * (SMS: 125/GSQL-TH) - Ngày 22/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 125/GSQL-TH về việc dầu nhờn gửi kho ngoại quan xuất bán cho tàu biển nước ngoài chạy tuyến quốc tế.

 * (SMS: 124/GSQL-TH) - Ngày 22/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 124/GSQL-TH về việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

 * (SMS: 952/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 952/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu.

 * (SMS: 937/TCHQ-CCHDH) - Ngày 21/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 937/TCHQ-CCHĐH về việc thực hiện Mẫu Phụ lục Tờ khai hải quan điện tử mới theo Thông tư 196/2012/TT-BTC.

 * (SMS: 938/TCHQ-CCHDH) - Ngày 21/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 938/TCHQ-CCHĐH về việc xử lý vướng mắc việc khai báo hàng xuất khẩu đưa vào kho CFS.

 * (SMS: 343/QD-TTg) - Ngày 20/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 343/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

 * (SMS: 2275/BTC-TCHQ) - Ngày 20/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2275/BTC-TCHQ về việc triển khai kho hàng không kéo dài tại khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh.

 * (SMS: 918/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 918/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa mặt hàng Keo phủ kính cản quang (chống nắng và chống tia cực tím).

 * (SMS: 917/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 917/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa mặt hàng cáp sợi quang và hộp nối cáp quang.

 * (SMS: 2228/BTC-TCHQ) - Ngày 19/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2228/BTC-TCHQ về việc thành lập kho ngoại quan của doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

 * (SMS: 2227/BTC-CST) - Ngày 19/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2227/BTC-CST về chính sách ưu đãi thuế đối với Dự án Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1.

 * (SMS: 05/2013/TT-BCT) - Ngày 18/02/2013, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa.

 * (SMS: 313/QD-BTC) - Ngày 10/02/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 313/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 * (SMS: 1328/BCT-XNK) - Ngày 08/02/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1328/BCT-XNK về việc xuất khẩu gỗ trắc có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào.

 * (SMS: 1320/BCT-XNK) - Ngày 08/02/2013, Bộ Công Thương ban hành Công văn 1320/BCT-XNK về việc xuất trả hàng hóa trong thời hạn bảo hành.

 * (SMS: 877/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/02/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 877/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thu đòi nợ thuế của doanh nghiệp nội địa hóa.

 * (SMS: 07/XNK-XXHH) - Ngày 07/02/2013, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 07/XNK-XXHH về tiêu chí xuất xứ AANZ.

 * (SMS: 120/GSQL-GQ3) - Ngày 07/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 120/GSQL-GQ3 về việc lưu giữ hồ sơ hải quan.

 * (SMS: 118/GSQL-GQ3) - Ngày 07/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 118/GSQL-GQ3 về việc hướng dẫn xử lý hàng xuất khẩu tồn đọng.

 * (SMS: 109/GSQL-GQ1) - Ngày 06/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 109/GSQL-GQ1 về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch gạo xuất khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng phi mậu dịch nhập khẩu có yêu cầu chuyển cửa khẩu.

 * (SMS: 108/GSQL-GQ1) - Ngày 06/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 108/GSQL-GQ1 về việc áp dụng hệ thống cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa.

 * (SMS: 107/GSQL-GQ1) - Ngày 05/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 107/GSQL-GQ1 về thủ tục nhập khẩu thiết bị huấn luyện an ninh hàng không.

 * (SMS: 106/GSQL-TH) - Ngày 05/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 106/GSQL-TH về địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.

 * (SMS: 101/GSQL-GQ2) - Ngày 05/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 101/GSQL-GQ2 về việc vướng mắc thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa để sửa chữa.

 * (SMS: 100/GSQL-GQ3) - Ngày 05/02/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 100/GSQL-GQ3 về việc hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe môtô hai bánh là quà tặng.

XÂY DỰNG

* (SMS: 212/QD-BXD)
- Ngày 25/02/2013,
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng (đợt 1).

 * (SMS: 01/2013/TT-BXD) - Ngày 08/02/2013, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 01/2013/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

 * (SMS: 384/QD-BGTVT) - Ngày 07/02/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 384/QĐ-BGTVT ban hành Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng công trình giao thông.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 2624/BTC-QLG)
- Ngày 26/02/2013,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 2624/BTC-QLG về việc điều hành giá xăng dầu.

Y TẾ-SỨC KHỎE


* (SMS: 06/2013/TT-BYT)
- Ngày 08/02/2013,
Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2013/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả.

 GIAO THÔNG

 * (SMS: 357/QD-TTg) - Ngày 27/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 357/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định và ký Nghị định thư số 2 về quyền vận chuyển 5 thuộc Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 * (SMS: 356/QD-TTg) - Ngày 25/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 356/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 * (SMS: 355/QD-TTg) - Ngày 25/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 355/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 * (SMS: 1426/VPCP-KTN) - Ngày 21/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1426/VPCP-KTN về suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt Nam.

 * (SMS: 08/2013/QD-UBND) - Ngày 19/02/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 08/2013/QĐ-UBND về việc cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 * (SMS: 86/TB-VPCP) - Ngày 28/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 86/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

 * (SMS: 19/2013/ND-CP) - Ngày 23/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ  về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 * (SMS: 04/2013/TT-BGDDT) - Ngày 21/02/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 * (SMS: 1429/VPCP-KGVX) - Ngày 21/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1429/VPCP-KGVX về việc xây dựng Khung trình độ giáo dục quốc gia.

 * (SMS: 03/2013/TT-BGDDT) - Ngày 20/02/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT và Thông tư 24/2012/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 * (SMS: 1392/VPCP-KGVX) - Ngày 20/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1392/VPCP-KGVX về việc quy định kéo dài thời gian làm việc của giảng viên có trình độ tiến sĩ trong các cơ sở giáo dục đại học.

 * (SMS: 1308/VPCP-KGVX) - Ngày 18/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1308/VPCP-KGVX về việc chuyển trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Huế về trực thuộc Bộ Y tế quản lý.

 * (SMS: 417/QD-BTP) - Ngày 07/02/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 417/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch công tác, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 348/QD-TTg)
- Ngày 22/02/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

 * (SMS: 1442/VPCP-KGVX) - Ngày 21/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1442/VPCP-KGVX về việc triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

DÂN SỰ

* (SMS: 576/QD-VKSTC)
- Ngày 08/10/2012,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 576/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự.

BẢO HIỂM

* (SMS: 358/QD-TTg)
- Ngày 27/02/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 358/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 869/QD-BCT)
- Ngày 05/02/2013,
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 869/QĐ-BCT về việc ban hành Quy định thẩm quyền về tổ chức, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục, Cục và các Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

 THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 * (SMS: 147/QD-BTTTT) - Ngày 20/02/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 147/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện thành công Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

 * (SMS: 512/BTTTT-ƯDCNTT) - Ngày 20/02/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 512/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.

 * (SMS: 506/BTTTT-ƯDCNTT) - Ngày 19/02/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 506/BTTTT-ƯDCNTT về việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

 * (SMS: 113/QD-BNV) - Ngày 05/02/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 113/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thông tin của Cơ sở dữ liệu hội và tổ chức phi chính phủ.

 * (SMS: 02/2013/TT-BTTTT) - Ngày 22/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 02/2013/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

* (SMS: 353/QD-TTg)
- Ngày 25/02/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 353/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô.

 * (SMS: 10/2013/TT-BCA) - Ngày 22/02/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư 10/2013/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 90/2010/NĐ-Cp ngày 18/08/2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 * (SMS: 78/TB-VPCP) - Ngày 21/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 78/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về việc xây dựng Đề án Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

 * (SMS: 249/TTg-KTTH) - Ngày 19/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 249/TTg-KTTH về việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

 * (SMS: 462/LDTBXH-BTXH) - Ngày 19/02/2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 462/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai Đề án Quy hoạch mạng lưới các cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 - 2020.

 * (SMS: 913/QD-UBND) - Ngày 07/02/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 913/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Thành phố Hà Nội" Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 211/QD-BXD)
- Ngày 25/02/2013,
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 211/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV.

 * (SMS: 19/2013/TT-BQP) - Ngày 22/02/2013, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 19/2013/TT-BQP quy định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

 * (SMS: 452/QD-BTP) - Ngày 19/02/2013, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 452/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án Xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị quản lý hành chính thuộc Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

 * (SMS: 1298/BTP-KHTC) - Ngày 18/02/2013, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1298/BTP-KHTC về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2011/TT-BTP.

 * (SMS: 228/QD-TDC) - Ngày 06/02/2013, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành Quyết định 228/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

 * (SMS: 58/QD-UBDT) - Ngày 01/02/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 58/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành quy định việc "cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015" thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

 * (SMS: 102/QD-BNV) - Ngày 01/02/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 102/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam.

 * (SMS: 101/QD-BNV) - Ngày 01/02/2013, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 101/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 359/QD-TTg)
- Ngày 27/02/2013,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 359/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg.

 * (SMS: 20/2013/ND-CP) - Ngày 26/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 * (SMS: 386/QĐ-TTCP) - Ngày 23/02/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định 386/QĐ-TTCP về việc phân công lại việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP.

 * (SMS: 181/QD-BXD) - Ngày 20/02/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 181/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Nhà ở.

 * (SMS: 180/QD-BXD) - Ngày 08/02/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 180/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

 * (SMS: 8202/QD-BCT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 8202/QĐ-BCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công Thương.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 1594/BCT-KHCN)
- Ngày 26/02/2013,
Bộ Công Thương ban hành Công văn 1594/BCT-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2014.

 * (SMS: 347/QD-TTg) - Ngày 22/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 347/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao.

 * (SMS: 694/QD-BCT) - Ngày 31/01/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 694/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025.

 * (SMS: 155/QD-BTC) - Ngày 22/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 155/QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 06/CD-BNN-TCLN)
- Ngày 26/02/2013,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 06/CĐ-BNN-TCLN về việc phòng cháy, chữa cháy rừng.

 * (SMS: 1836/QD-UBND) - Ngày 25/02/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1836/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 * (SMS: 1835/QD-UBND) - Ngày 25/02/2013, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1835/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 * (SMS: 264/TTg-KTN) - Ngày 25/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 264/TTg-KTN về việc dự phòng vắc xin cúm gia cầm để tiêm phòng chống dịch khẩn cấp các ổ dịch.

 * (SMS: 13/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 08/02/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 13/2013/TT-BNNPTNT quy định về Đăng kiểm viên tàu cá.

 * (SMS: 12/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/02/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 12/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kho chứa thóc và Cơ sở xay, xát thóc gạo.

 * (SMS: 11/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 06/02/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 11/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung loài cây trồng được bảo hộ.

 * (SMS: 09/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 31/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

 * (SMS: 08/2013/TT-BNNPTNT) - Ngày 31/01/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 08/2013/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA)
- Ngày 31/01/2013,
Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/03/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 105/QD-CTN) - Ngày 15/01/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 105/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 104/QD-CTN) - Ngày 15/01/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 104/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 103/QD-CTN) - Ngày 15/01/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 103/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 * (SMS: 102/QD-CTN) - Ngày 15/01/2013, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 102/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

XUẤT NHẬP CẢNH

* (SMS: 02/2013/TT-BCA)
- Ngày 05/01/2013,
Bộ Công an ban hành Thông tư 02/2013/TT-BCA về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh.

 NGOẠI GIAO

 * (SMS: 26/NQ-CP) - Ngày 22/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-nê-la.

 * (SMS: 02/2013/TB-LPQT) - Ngày 10/01/2013, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 02/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về việc thành lập Viện tăng trưởng xanh toàn cầu.

LĨNH VỰC KHÁC

* (SMS: 79/TB-VPCP) - Ngày 22/02/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 79/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình Tết và triển khai công tác sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.