Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.537 kết quả chứa từ khóa: 29/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 29/NQ-CP 2022 Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
02

Nghị quyết 29/NQ-CP 2018 về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
03

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2017
04

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Ấn Độ

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về
Ban hành: 22/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2015
05

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2014

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 02/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2014
06

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2013
07

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
08

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2010
09

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Lương để thành lập huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
10

Nghị quyết 32/NQ-CP 2022 miễn thị thực cho công dân 13 nước

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
11

Nghị quyết 118/NQ-CP 2022 kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
12

Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2014
13

Nghị quyết 29/2008/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 10/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
14

Nghị quyết 29/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 18/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2007
15

Nghị quyết 02/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
16

Nghị quyết 29/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 09/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2006
17

Nghị định 29/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
18

Nghị định 29/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
19

Nghị quyết 119/NQ-CP 2022 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18/NQ-CP triển khai Nghị quyết 44/2022/QH15

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 08/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2022
20

Nghị quyết 121/NQ-CP 2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
Vui lòng đợi