(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 29/12/2012 - 04/01/2013, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 DOANH NGHIỆP

* (SMS: 2252/TTg-DMDN) - Ngày 29/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2252/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015.

 * (SMS: 2101/QD-TTg) - Ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2101/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

 * (SMS: 2097/QD-TTg) - Ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2097/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn hóa chất Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

 THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 01/2013/TT-BTC) - Ngày 02/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2013/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2004/TT-BTC ngày 26/04/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự.

 * (SMS: 226/2012/TT-BTC) - Ngày 27/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 226/2012/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

 * (SMS: 18029/BTC-CST) - Ngày 27/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18029/BTC-CST về việc thực hiện Thỏa thuận ưu đãi thuế Việt - Lào năm 2013.

 * (SMS: 4675/TCT-CS) - Ngày 27/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4675/TCT-CS về việc ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy.

 * (SMS: 4662/TCT-TVQT) - Ngày 26/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4662/TCT-TVQT về việc xác định giá khởi điểm bán thanh lý xe ô tô theo hình thức đấu giá công khai.

 * (SMS: 4657/TCT-TNCN) - Ngày 26/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4657/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của Viện Quản lý Toàn cầu.

 * (SMS: 7283/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7283/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu.

 * (SMS: 7278/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7278/TCHQ-TXNK về thuế tiêu thụ đặc biệt.

 * (SMS: 4647/TCT-CC) - Ngày 25/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4647/TCT-CC về việc hướng dẫn công tác ủy nhiệm thu thuế năm 2013.

 * (SMS: 7242/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7242/TCHQ-TXNK về việc xác định trị giá tính thuế.

 * (SMS: 45/2012/QD-UBND) - Ngày 22/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 * (SMS: 7213/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7213/TCHQ-TXNK về việc xin miễn nộp thuế bảo vệ môi trường.

 * (SMS: 59/2012/QD-UBND) - Ngày 20/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 59/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 32/2012/QĐ-UBND ngày 30/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 4592/TCT-CS) - Ngày 20/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4592/TCT-CS về việc tổ chức phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 199/2012/TT-BTC.

 * (SMS: 4547/TCT-CS) - Ngày 19/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4547/TCT-CS về việc xử lý thuế khi bán tài sản thanh lý để giải thể doanh nghiệp.

 * (SMS: 4542/TCT-CS) - Ngày 19/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4542/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

 * (SMS: 4536/TCT-KK) - Ngày 19/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4536/TCT-KK về việc khấu trừ, nộp thuế giá trị gia tăng.

   * (SMS: 4496/TCT-CS) - Ngày 17/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4496/TCT-CS về chính sách thuế đối với khoản tiền bồi thường về đất.

  * (SMS: 4458/TCT-CS) - Ngày 13/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4458/TCT-CS về việc giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ đất nông nghiệp khai hoang.

  * (SMS: 4457/TCT-CS) - Ngày 13/12/2012, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4457/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với nước sạch.

 LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

  * (SMS: 47/2012/QD-UBND) - Ngày 26/12/2012, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 47/2012/QĐ-UBND về việc quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 ĐẦU TƯ

* (SMS: 10883/BKHDT-GSTDDT) - Ngày 27/12/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 10883/BKHĐT-GSTĐĐT về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2012.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 38/2012/TT-NHNN)
- Ngày 28/12/2012,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 38/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng.

  * (SMS: 37/2012/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 37/2012/TT-NHNN về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

  * (SMS: 36/2012/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.

 * (SMS: 35/2012/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 35/2012/TT-NHNN quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.

 * (SMS: 3312/QD-BTC) - Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3312/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

 * (SMS: 18291/BTC-DT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18291/BTC-ĐT về việc thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

 * (SMS: 34/2012/TT-NHNN) - Ngày 27/12/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 34/2012/TT-NHNN quy định về phát triển và bảo trì phần mềm nghiệp vụ Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 873/LDTBXH-KHTC) - Ngày 25/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 873/LĐTBXH-KHTC về việc khóa sổ kế toán, xử lý kinh phí cuối năm và quyết toán ngân sách năm 2012.

  * (SMS: 17363/BTC-KBNN) - Ngày 13/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17363/BTC-KBNN về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2012 trên TABMIS.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 18313/BTC-TCHQ)
- Ngày 28/12/2012,
Bộ Tài chính ban hành Công văn 18313/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 196/2012/TT-BTC.

 * (SMS: 7381/TCHQ-CNTT) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7381/TCHQ-CNTT về việc hướng dẫn một số nội dung cần thực hiện khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

 * (SMS: 7365/TCHQ-GSQL) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7365/TCHQ-GSQL về tờ khai hải quan.

 * (SMS: 7351/TCHQ-TXNK) - Ngày 28/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7351/TCHQ-TXNK về việc thanh lý vật tư đã được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 42/2012/TT-BCT) - Ngày 27/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 42/2012/TT-BCT về việc quy định Danh mục hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

 * (SMS: 2088/QD-TTg) - Ngày 27/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2088/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

 * (SMS: 3046/QD-TCHQ) - Ngày 27/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3046/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

 * (SMS: 3257/QD-BTC) - Ngày 26/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3257/QĐ-BTC về việc thành lập Chi cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

 * (SMS: 7296/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/12/2012, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7296/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng gỗ nhựa.

 * (SMS: 977/GSQL-GQ1) - Ngày 21/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 977/GSQL-GQ1 về việc xử lý mất Tờ khai nguồn gốc.

 * (SMS: 969/GSQL-GQ2) - Ngày 20/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 969/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan xuất trả thiết bị thuê mượn, nguyên liệu vật tư dư thừa và bán phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức sử dụng, định mức tiêu hao và tỉ lệ hao hụt còn giá trị thương mại tại thị trường Việt Nam trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công.

 * (SMS: 964/GSQL-GQ2) - Ngày 19/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 964/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan chuyển nguyên phụ liệu của hợp đồng gia công.

 * (SMS: 27/2012/TT-BKHCN) - Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 * (SMS: 7366/TCHQ-GSQL) - Ngày 02/12/2012,Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7366/TCHQ-GSQL về việc chuyển cửa khẩu xe ô tô về kho ngoại quan.

XÂY DỰNG

* (SMS: 1171/QD-BXD)
- Ngày 26/12/2012,
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1171/QĐ-BXD về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 8142/QD-BCT)
- Ngày 28/12/2012,
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 8142/QĐ-BCT về việc bổ sung cửa hàng xăng dầu tại Thanh Hóa vào "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2012, định hướng đến năm 2025".

 * (SMS: 18277/BTC-QLG) - Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18277/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay.

 * (SMS: 35/2012/TT-BLDTBXH) - Ngày 27/12/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH về việc quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 * (SMS: 26/2012/TT-BKHCN) - Ngày 12/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

 TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 53/2012/TT-BGTVT)
- Ngày 25/12/2012,
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 53/2012/TT-BGTVT quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

 * (SMS: 23/2012/TT-BKHCN) - Ngày 23/11/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 23/2012/TT-BKHCN về việc hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ.

 Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 07/CT-BYT)
- Ngày 27/12/2012,
Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 07/CT-BYT về việc đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 19909/QLD-CL) - Ngày 21/12/2012, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19909/QLD-CL về việc tạm ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem inj.

* (SMS: 31/2012/TT-BYT) - Ngày 20/12/2012, Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2012/TT-BYT về việc hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện.

* (SMS: 8636/BYT-QLD) - Ngày 18/12/2012, Bộ Y tế ban hành Công văn 8636/BYT-QLD về việc đính chính tên thuốc tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 1).

* (SMS: 4991/QD-BYT) - Ngày 14/12/2012, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4991/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị bệnh viêm não, màng não do đơn bào Naegleria fowleri.

 GIAO THÔNG

* (SMS: 2250/TTg-KTN) - Ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2250/TTg-KTN về việc xử lý, sắp xếp lại các trạm thu phí đường bộ khi Quỹ bảo trì đường bộ đi vào hoạt động.

* (SMS: 427/TB-VPCP) - Ngày 26/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 427/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về quản lý xe ô tô ngoại giao.

 * (SMS: 10712/VPCP-KTN) - Ngày 26/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10712/VPCP-KTN về việc bổ sung cảng biển Hoàn Khoai, tỉnh Cà Mau và cảng biển Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

* (SMS: 3337/QD-BGTVT) - Ngày 24/12/2012, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3337/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 62/2012/TT-BGDDT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

* (SMS: 61/2012/TT-BGDDT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

* (SMS: 60/2012/TT-BGDDT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục.

* (SMS: 59/2012/TT-BGDDT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

 * (SMS: 5804/QD-BGDDT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5804/QĐ-BGDĐT về việc chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS).

 * (SMS: 8976/BGDDT-GDDH) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8976/BGDĐT-GDĐH về việc đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013.

 * (SMS: 8975/BGDDT-GDDH) - Ngày 28/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8975/BGDĐT-GDĐH về việc xem xét hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo liên thông cho các cơ sở giáo dục đại học.

 * (SMS: 57/2012/TT-BGDDT) - Ngày 27/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BẢO HIỂM

* (SMS: 551/NQ-UBTVQH13)
- Ngày 26/12/2012,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 551/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 - 2012".

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 3601/BTTTT-ƯDCNTT) - Ngày 25/12/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3601/BTTTT-ƯDCNTT về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

 VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 5079/QD-BVHTTDL) - Ngày 27/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 5079/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 * (SMS: 16/2012/TT-BVHTTDL) - Ngày 13/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 16/2012/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động Patin.

 * (SMS: 12/2012/TT-BVHTTDL) - Ngày 10/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.

 * (SMS: 10/2012/TT-BVHTTDL) - Ngày 29/11/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI


* (SMS: 90/NQ-CP)
- Ngày 28/12/2012,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 90/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2012.

* (SMS: 2091/QD-TTg) - Ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2091/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020.

 * (SMS: 431/TB-VPCP) - Ngày 28/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 431/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo.

 * (SMS: 429/TB-VPCP) - Ngày 26/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 429/TB-VPCP về kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 138/CP, Trưởng đoàn kiểm tra 02 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 * (SMS: 423/TB-VPCP) - Ngày 25/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 423/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 13/VPCP-TCCB)
- Ngày 02/01/2013,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13/VPCP-TCCB về nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ, địa phương.

  * (SMS: 12/QD-BGTVT) - Ngày 02/01/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 12/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012.

 * (SMS: 10649/VPCP-V.III) - Ngày 25/12/2012, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10649/VPCP-V.III về việc thực hiện Nghị quyết 40/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2095/QD-TTg)
- Ngày 28/12/2012,
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2095/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2012.

  * (SMS: 109/2012/ND-CP) - Ngày 26/12/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2012/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

  * (SMS: 3916/QD-BTP) - Ngày 24/12/2012, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3916/QĐ-BTP về việc cử Trưởng và Phó trưởng Khu vực thi đua khối các cơ quan Tư pháp địa phương năm 2013.

CÔNG NGHIỆP


* (SMS: 46/2012/TT-BCT)
- Ngày 28/12/2012,
Bộ Công Thương ban hành Thông tư 46/2012/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công.

 * (SMS: 44/2012/TT-BCT) - Ngày 28/12/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 44/2012/TT-BCT về việc quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

  * (SMS: 52/QD-DTDL) - Ngày 25/12/2012, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 52/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2013.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH


* (SMS: 3990/QD-BTP)
- Ngày 29/12/2012,
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3990/QĐ-BTP về việc phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2012 của Ngành Tư pháp.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH


* (SMS: 89/NQ-CP)
- Ngày 28/12/2012,
Chính phủ ban hành Nghị quyết 89/NQ-CP về việc thành lập xã Bình Minh và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các phường thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 2094/QD-TTg) - Ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2094/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đào Văn Hưng nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  * (SMS: 2093/QD-TTg) - Ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2093/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Lê Thanh, Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 NGOẠI GIAO

* (SMS: 51/2012/TB-LPQT) - Ngày 01/12/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 51/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.

  * (SMS: 48/2012/TB-LPQT) - Ngày 25/11/2012, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 48/2012/TB-LPQT về hiệu lực của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Băng-la-đéc về việc gia hạn Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Băng-la-đéc về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, ký tại Đắc-ca ngày 22/03/2004.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.