Điểm tin văn bản mới

rss
Lọc bài viết theo:

Điều chỉnh thời hạn nộp thuế GTGT một số mặt hàng 31/08/2010

Ngày 26/8/2010 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2010/TT-BTC về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu. Theo đó, thời hạn nộp thuế GTGT đối với các mặt hàng nói trên được tạm thời điều chỉnh lên 90 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai hải quan ...

Quy định về quản lý dự án đầu tư tại Hà Nội 26/08/2010

Ngày 20 tháng 08 năm 2010 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (UBND) vừa ra quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.Theo như Quyết định này thì kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2010 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố, UBND quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết lế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác sử dụng....

Hoán đổi ngày nghỉ vào dịp lễ Quốc khánh 25/08/2010

 Tại Công văn số 5971/VPCP-KGVX ngày 24/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 25/08/2010

Ngày 30/7/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. ...

Quy trình can thiệp giúp đỡ trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục 25/08/2010

Ngày 16/08/2010 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BLĐTBXH quy định quy trình can thiệp trợ giúp trẻ bị bạo lực, bị xâm hại tình dục. Quy định mới giao nhiệm vụ trực tiếp cho cá nhân là cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã tiếp cận thông tin của mọi công dân, tổ chức về các vụ việc của trẻ em bị bạo lực bị xâm hại tình dục; ...

Quy định mới về Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 24/08/2010

Theo quy định mới tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ban hành ngày 13/8/2010, giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hải quan; trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký Tờ khai hải quan hoặc không có hợp đồng mua bán thì giá tính thuế được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Hàng hóa là bưu phẩm, bưu kiện thuộc dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá tính thuế tối thiểu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Điểm đáng lưu ý trong Nghị định là Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu có sự thay đổi cơ bản, có sự phân loại, chọn lọc hợp lý...

8 loại hàng hóa được phép mua bán qua Sở Giao dịch  23/08/2010

 Danh mục 8 loại hàng hóa này được ban hành kèm theo Quyết định số 4361/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ngày 18/8/2010. Đó là: cà phê nhân, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in; mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa (chỉ áp dụng đối với các mã HS 40011011 và 40011021); cao su tự nhiên ở dạng tấm cao su xông khói [chỉ áp dụng đối với các mã HS: 40012110 (RSS1), 40012120 (RSS2), 40012130 (RSS3), 40012140 (RSS4) và 40012150 (RSS5)];…

Chính sách đối với người lao động dôi dư 23/08/2010

 Theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tiếp tục thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; người có tuổi đời từ đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ được hưởng thêm các khoản trợ cấp sau:

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 20/08/2010

Trên 70% Giảng viên Toán các trường đại học lớn có bằng Tiến sĩ là một trong những mục tiêu cụ thể được đề ra trong Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17/8/2010. Mục tiêu chung của Chương trình là phát triển nền Toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy, cả về số lượng lẫn chất lượng…; đảm bảo cho Toán học Việt Nam đi vào xu thế phát triển bền vững, tạo cơ sở để đưa nước ta có nền Toán học mạnh trong giai đoạn phát triển tiếp theo...

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài Nguyên và Môi trường 19/08/2010

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường có sự thay đổi là nội dung của Nghị định số 89/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 16/8/2010. Theo quy định mới, Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam được đổi thành Tổng cục địa chất và Khoáng sản. Thêm vào đó, Nghị định cũng nêu rõ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đây cũng là một điểm mới quan trọng so với quy định trước đây.

Tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Vinashin 18/08/2010

Chính phủ chủ trương tái cơ cấu lại toàn diện Tập đoàn Vinashin với sự hỗ trợ trực tiếp từ kinh tế nhà nước và các định chế tài chính, tín dụng để duy trì và từng bước ổn định phát triển Tập đoàn với hiệu quả ngày càng cao, trả được nợ, thu hồi được vốn, giữ được vai trò nòng cốt của ngành đóng tàu biển.

Mẫu giấy tờ mới về quốc tịch  13/08/2010

Ngày 25/03/2010 Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch

Cơ chế tài chính cho Công ty TNHH nhà nước một thành viên 11/08/2010

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (công ty), công ty thành lập mới có mức vốn điều lệ được xác định bằng 30% tổng mức vốn đầu tư để đảm bảo cho công ty hoạt động bình thường theo quy mô, công suất thiết kế. Công ty mẹ được quyền bảo lãnh cho các công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ vay vốn ngân hàng, các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; trường hợp các doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ có nhu cầu bảo lãnh thì công ty mẹ được bảo lãnh theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc: các bên góp vốn cùng cam kết thực hiện bảo lãnh, tỷ lệ % bảo lãnh của từng khoản vay không vượt quá tỷ lệ % góp vốn của công ty mẹ trong doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn và tổng các khoản bảo lãnh vay vốn không vượt quá vốn điều lệ của công ty mẹ.