Mẫu tờ khai

rss
Bài viết mới nhất
Lọc bài viết theo:

Mẫu tờ khai tiền sử dụng đất - Mẫu số 01/TSDĐ 29/06/2020

Tờ khai tiền sử dụng đất - Mẫu số 01/TSDĐ là biểu mẫu, giấy tờ hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng đất, được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Mẫu D03-TS - Danh sách người chỉ tham gia BHYT 18/06/2020

Mẫu D03-TS là một trong những biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mẫu D02-TS và hướng dẫn cách lập chuẩn cho “dân kế toán” 11/06/2020

Mẫu D02-TS là mẫu Danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), được quy định tại Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015.

Mẫu Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi 08/06/2020

Ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi là một nội dung đăng ký hộ tịch được quy định trong Luật Hộ tịch. Để được ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi, người nhận nuôi con nuôi cần gửi Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi (ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP) đến cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu D01-TS và hướng dẫn lập chuẩn nhất theo Quyết định 595 05/06/2020

Mẫu D01-TS là mẫu bảng kê thông tin được ban hành kèm theo Quyết định 595 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ truy thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT)… cấp lại, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT…

Mẫu Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch chuẩn Thông tư 15 26/05/2020

Mẫu Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch được quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BTP (bị sửa đổi bởi Công văn số 1288/HTQTCT-HT) dùng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch chính xác nhất hiện nay 20/05/2020

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BTP, tuy nhiên, nội dung đã bị sửa đổi bởi Công văn 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016.

Mẫu Tờ khai xin xác nhận là người gốc Việt Nam mới nhất 13/08/2019

Đây là một trong những biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA sửa đổi, bổ sung một số quy định thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Mẫu Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài 04/07/2019

Mẫu NA17, phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài được ban hành kèm Thông tư 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an ngày 05/01/2015.

Mẫu Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi  03/05/2019

Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi được ban hành kèm Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp quy định về việc ban hành và hướng dẫn ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

Thứ Hai, 25/01/2021 | 22:02 GMT+7
trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao