Tin mới covid-19, Tin covid-19 mới nhất

(1.928)
Hiển thị:
Xe khách được phép hoạt động ở cả vùng đỏ Covid-19

Xe khách được phép hoạt động ở cả vùng đỏ Covid-19

Ngày 22/3/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 359/QĐ-BGTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 03 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.