Tin Covid hôm nay, Tin Covid mới nhất

Lọc bài viết theo:

Ngày 25/9: Thêm 9.706 ca mắc Covid-19, có 10.590 ca khỏi bệnh  3 giờ trước

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 25/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.706 ca mắc Covid-19 tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó TP HCM và Bình Dương đã ghi nhận 7.675 ca. Trong ngày có 10.590 bệnh nhân khỏi.

Ngày 24/9: Có 8.537 ca mắc Covid-19, thấp nhất trong hơn 1 tháng qua  24/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 24/9 của Bộ Y tế cho biết có 8.537 ca mắc Covid-19, đây là số mắc thấp nhất trong hơn 01 tháng qua ở nước ta. Trong ngày có 12.371 bệnh nhân khỏi, cao hơn khoảng 3.900 ca mắc mới.

Ngày 23/9: Thêm 9.472 ca mắc Covid-19, giảm 2.060 ca so với hôm qua 23/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid tối ngày 23/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.472 ca mắc Covid-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 5.052 ca. Số ca mắc hôm nay giảm 2.060 ca so với hôm qua. Trong ngày có 6.262 bệnh nhân khỏi.

Ngày 22/9: Thêm 11.527 ca mắc Covid-19, có 11.919 ca khỏi bệnh 22/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 22/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.527 ca mắc Covid-19, riêng TP. HCM và Bình Dương đã hơn 9.600 ca. Trong ngày có 11.919 ca khỏi, cao hơn số mắc gần 400 ca

Ngày 21/9: Thêm 11.692 ca mắc Covid-19, riêng TP. HCM 6.521 ca 21/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 21/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.692 ca mắc, trong đó riêng TP HCM đã 6.521 ca, tiếp đến là Bình Dương với 3.609 ca. Trong ngày có 11.017 bệnh nhân khỏi, cao hơn hôm qua gần 5.000 ca.

Ngày 20/9: Thêm 8.681 ca mắc Covid-19, có 6.821 ca khỏi bệnh 20/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 20/9 của Bộ Y tế cho biết có 8.681 ca mắc mới, thấp hơn hôm qua gần 1.360 ca. TP HCM vẫn nhiều nhất với 5.171 ca, tiếp sau là Bình Dương với 1.410 ca. Trong ngày có 6.821 bệnh nhân khỏi.

Ngày 19/9: Thêm 10.040 ca mắc Covid-19, riêng TP.HCM có 5.496 ca 19/09/2021

Tối ngày 19/9/2021, theo Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có thêm 10.040 ca mắc Covid-19, trong đó riêng TP.HCM đã có đến 5.496 ca, Bình Dương với 2.332 ca. Trong ngày có 9.137 ca khỏi bệnh.

Ngày 18/9: Có 9.373 ca mắc Covid-19, ít hơn hôm qua 2.146 ca 18/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 18/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.373 ca mắc Covid-19, trong đó TP HCM ghi nhận 4.273 ca; tiếp sau là Bình Dương 2.877 ca. Trong ngày có 14.903 ca khỏi- cao hơn gần 5.000 so với ca mắc.

Ngày 17/9: Thêm 11.521 ca mắc Covid-19, riêng TP.HCM có 5.972 ca 17/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 tối 17/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.521 ca mắc Covid-19, trong đó TP HCM và Bình Dương cộng lại đã gần 10.000 ca; trong ngày có hơn 9.900 bệnh nhân khỏi.

Ngày 16/9: Thêm 10.489 ca mắc Covid-19, có 10.901 ca khỏi bệnh 16/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 16/9 của Bộ Y tế cho biết có 10.489 ca mắc Covid-19, riêng TP HCM và Bình Dương đã hơn 8.700 ca. Trong ngày có 10.901 ca khỏi, như vậy, số ca khỏi nhiều hơn số mắc mới.

Ngày 15/9: Thêm 10.585 ca mắc Covid-19, có 5.823 ca cộng đồng 15/09/2021

Bản tin dịch Covid-19 ngày 15/9 của Bộ Y tế cho biết có 10.585 ca mắc Covid-19, riêng TP HCM đã có đến 5.301 ca. Trong ngày có 14.189 ca khỏi bệnh.

Ngày 14/9: Thêm 10.508 ca mắc Covid-19, có 12.683 ca khỏi bệnh 14/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 14/9 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 10.508 ca mắc Covid-19, trong đó riêng TP HCM và Bình Dương đã gần 8.500 ca. Trong ngày có 12.683 ca khỏi bệnh.

Ngày 13/9: Thêm 11.172 ca mắc Covid-19, TP. HCM có 5.446 ca 13/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 13/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.172 ca mắc, trong đó TP.HCM nhiều nhất với 5.446 ca, tiếp đến là Bình Dương với 3.651 ca. Trong ngày có 11.200 ca khỏi bệnh.

Ngày 12/9: Thêm 11.478 ca mắc Covid-19, có 6.650 ca cộng đồng 12/09/2021

Tối ngày 12/9/2021, theo Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có 11.478 ca mắc Covid-19, trong đó riêng TP HCM và Bình Dương cộng lại đã gần 9.350 ca. Trong ngày có 11.116 ca nhiễm khỏi bệnh.

Ngày 11/9: Thêm 11.932 ca mắc Covid-19, có 12.541 ca khỏi bệnh 11/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 11/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.932 ca mắc Covid-19, thấp hơn hôm qua 1.379 ca; trong đó TP. HCM vẫn nhiều nhất với 5.629 ca. Đồng thời, có 12.541 ca khỏi bệnh.

Ngày 10/9: Thêm 13.321 ca mắc Covid-19, riêng TP.HCM có 7.539 ca 10/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 10/9 của Bộ Y tế cho biết có thêm 13.321 ca mắc Covid-19, nhiều hơn hôm qua 907 ca. Trong đó, TP.HCM vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 7.539 ca.

Ngày 09/9: Thêm 12.420 ca mắc Covid-19, có 12.523 ca khỏi bệnh 09/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 9/9 của Bộ Y tế cho biết có 12.420 ca mắc Covid-19, trong đó TP. HCM vẫn nhiều nhất với 5.549 ca mắc, tiếp đến là Bình Dương với 4.531 ca. Trong ngày có 12.523 bệnh nhân khỏi.

Ngày 08/9: Thêm 12.680 ca mắc Covid-19, có 13.937 ca khỏi bệnh 08/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có thêm 12.680 ca mắc Covid-19, riêng TP. HCM và Bình Dương cộng lại đã gần 10.500 ca mắc. Trong ngày có 13.937 bệnh nhân khỏi.

Ngày 07/9: Thêm 14.208 ca Covid-19, riêng TP.HCM có 7.310 ca 07/09/2021

Tối nay, Bộ Y tế cho biết có thêm 14.208 ca mắc Covid-19, cao hơn hôm qua 1.727 ca. TP HCM cao nhất với 7.310 ca. Trong ngày có 10.253 ca khỏi bệnh, thêm 316 ca tử vong.

Ngày 06/9: Thêm 12.477 ca Covid trong nước, 8.099 ca cộng đồng 06/09/2021

Bản tin dịch Covid-19 tối nay, Bộ Y tế cho biết có thêm 12.481 ca mắc mới, trong đó 12.477 ca ghi nhận trong nước, riêng TP.HCM có đến 7.122 ca. Trong ngày có 9.730 ca khỏi bệnh, 311 ca tử vong.