Tin Covid hôm nay, Tin Covid mới nhất

Lọc bài viết theo:

Ngày 05/10: Có 4.363 ca mắc Covid-19, thấp nhất hơn 1 tháng qua 05/10/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 5/10 của Bộ Y tế cho biết có 4.363 ca mắc Covid-19, thấp nhất trong khoảng 1,5 tháng qua. Số bệnh nhân được công bố khỏi trong ngày là 25.573 ca, cao gấp 4 lần số mắc.

Ngày 04/10: Thêm 5.383 ca mắc mới Covid-19, TP. HCM là 2.490 ca 04/10/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 4/10 của Bộ Y tế cho biết có 5.383 ca mắc mới Covid-19 tại 37 tỉnh, thành phố, riêng TP HCM vẫn nhiều nhất với 2.490 ca. Trong ngày có 27.683 bệnh nhân khỏi.

Ngày 03/10: Thêm 5.376 ca mắc Covid-19, có 28.859 ca khỏi bệnh 03/10/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 3/10 của Bộ Y tế cho biết có 5.376 ca mắc Covid-19 tại TP HCM, Bình Dương và 37 tỉnh, thành phố khác. Trong đó, TP HCM nhiều nhất với 2.461 ca. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày lập kỷ lục mới với 28.859 ca.

Ngày 2/10: Có 5.490 ca mắc mới Covid-19, TP. HCM có 2.723 ca 02/10/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 2/10 của Bộ Y tế cho biết có 5.490 ca mắc Covid-19, trong đó TP HCM vẫn nhiều nhất với 2.723 ca. Trong ngày ghi nhận số bệnh nhân khỏi kỷ lục với 28.857 ca, cao gấp hơn 5 lần số ca mắc mới.

Ngày 01/10: Thêm 6.957 ca mắc Covid-19, có 27.520 ca khỏi bệnh 01/10/2021

Bản tin dịch Covid-19 ngày 1/10 của Bộ Y tế cho biết có 6.957 ca mắc Covid-19 tại TP HCM, Hà Nội và 35 tỉnh, thành phố khác. Trong ngày số ca khỏi lại lập kỷ lục mới với 27.520 bệnh nhân.

Ngày 30/9: Thêm 7.940 ca mắc Covid-19, TP. HCM có 4.372 ca 30/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 30/9 của Bộ Y tế cho biết có 7.940 ca mắc mới Covid-19 tại TP HCM và 35 tỉnh, thành phố khác. Số bệnh nhân khỏi trong ngày đã lập kỷ lục mới với 25.322 ca.

Ngày 29/9: Thêm 8.758 ca mắc Covid-19, có 23.568 ca khỏi bệnh 29/09/2021

Tối nay, Bản tin dịch Covid-19 ngày 29/9 của Bộ Y tế cho biết có 8.758 ca mắc Covid-19 tại TP HCM và 32 tỉnh, thành phố, tăng 4.161 ca so với hôm qua. Trong ngày có 23.568 ca khỏi, cao gần gấp 3 lần số mắc mới.

Ngày 27/9: Có 9.362 ca mắc Covid-19, thêm 10.528 ca khỏi bệnh 27/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 27/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.362 ca mắc Covid-19, riêng TP. HCM đã 4.134 ca, tiếp đó là Bình Dương với 3.793 ca. Trong ngày có 10.528 bệnh nhân khỏi, cao hơn gần 1.000 ca so với số mắc mới.

Ngày 25/9: Thêm 9.706 ca mắc Covid-19, có 10.590 ca khỏi bệnh 25/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 25/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.706 ca mắc Covid-19 tại 34 tỉnh, thành phố, trong đó TP HCM và Bình Dương đã ghi nhận 7.675 ca. Trong ngày có 10.590 bệnh nhân khỏi.

Ngày 24/9: Có 8.537 ca mắc Covid-19, thấp nhất trong hơn 1 tháng qua  24/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 24/9 của Bộ Y tế cho biết có 8.537 ca mắc Covid-19, đây là số mắc thấp nhất trong hơn 01 tháng qua ở nước ta. Trong ngày có 12.371 bệnh nhân khỏi, cao hơn khoảng 3.900 ca mắc mới.

Ngày 23/9: Thêm 9.472 ca mắc Covid-19, giảm 2.060 ca so với hôm qua 23/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid tối ngày 23/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.472 ca mắc Covid-19, TP.HCM vẫn nhiều nhất với 5.052 ca. Số ca mắc hôm nay giảm 2.060 ca so với hôm qua. Trong ngày có 6.262 bệnh nhân khỏi.

Ngày 22/9: Thêm 11.527 ca mắc Covid-19, có 11.919 ca khỏi bệnh 22/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 22/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.527 ca mắc Covid-19, riêng TP. HCM và Bình Dương đã hơn 9.600 ca. Trong ngày có 11.919 ca khỏi, cao hơn số mắc gần 400 ca

Ngày 21/9: Thêm 11.692 ca mắc Covid-19, riêng TP. HCM 6.521 ca 21/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 21/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.692 ca mắc, trong đó riêng TP HCM đã 6.521 ca, tiếp đến là Bình Dương với 3.609 ca. Trong ngày có 11.017 bệnh nhân khỏi, cao hơn hôm qua gần 5.000 ca.

Ngày 20/9: Thêm 8.681 ca mắc Covid-19, có 6.821 ca khỏi bệnh 20/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 20/9 của Bộ Y tế cho biết có 8.681 ca mắc mới, thấp hơn hôm qua gần 1.360 ca. TP HCM vẫn nhiều nhất với 5.171 ca, tiếp sau là Bình Dương với 1.410 ca. Trong ngày có 6.821 bệnh nhân khỏi.

Ngày 19/9: Thêm 10.040 ca mắc Covid-19, riêng TP.HCM có 5.496 ca 19/09/2021

Tối ngày 19/9/2021, theo Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết có thêm 10.040 ca mắc Covid-19, trong đó riêng TP.HCM đã có đến 5.496 ca, Bình Dương với 2.332 ca. Trong ngày có 9.137 ca khỏi bệnh.

Ngày 18/9: Có 9.373 ca mắc Covid-19, ít hơn hôm qua 2.146 ca 18/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 18/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.373 ca mắc Covid-19, trong đó TP HCM ghi nhận 4.273 ca; tiếp sau là Bình Dương 2.877 ca. Trong ngày có 14.903 ca khỏi- cao hơn gần 5.000 so với ca mắc.

Ngày 17/9: Thêm 11.521 ca mắc Covid-19, riêng TP.HCM có 5.972 ca 17/09/2021

Theo Bản tin dịch Covid-19 tối 17/9 của Bộ Y tế cho biết có 11.521 ca mắc Covid-19, trong đó TP HCM và Bình Dương cộng lại đã gần 10.000 ca; trong ngày có hơn 9.900 bệnh nhân khỏi.

Ngày 16/9: Thêm 10.489 ca mắc Covid-19, có 10.901 ca khỏi bệnh 16/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 16/9 của Bộ Y tế cho biết có 10.489 ca mắc Covid-19, riêng TP HCM và Bình Dương đã hơn 8.700 ca. Trong ngày có 10.901 ca khỏi, như vậy, số ca khỏi nhiều hơn số mắc mới.

Ngày 15/9: Thêm 10.585 ca mắc Covid-19, có 5.823 ca cộng đồng 15/09/2021

Bản tin dịch Covid-19 ngày 15/9 của Bộ Y tế cho biết có 10.585 ca mắc Covid-19, riêng TP HCM đã có đến 5.301 ca. Trong ngày có 14.189 ca khỏi bệnh.

Ngày 14/9: Thêm 10.508 ca mắc Covid-19, có 12.683 ca khỏi bệnh 14/09/2021

Tối nay, theo Bản tin dịch Covid-19 ngày 14/9 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 10.508 ca mắc Covid-19, trong đó riêng TP HCM và Bình Dương đã gần 8.500 ca. Trong ngày có 12.683 ca khỏi bệnh.