Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Có tất cả 12 văn bản Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 371:2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
02

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 379:2006 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng phốtpho pentôxit

Ban hành: 28/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
03

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 378:2006 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng titan đioxit

Ban hành: 27/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
04

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 376:2006 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết

Ban hành: 20/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
05

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 373:2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

Ban hành: 12/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
06

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 372:2006 Ống bê tông cốt thép thoát nước

Ban hành: 05/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
07

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 303:2006 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 16/06/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
08

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng-Công tác khảo sát địa kỹ thuật

Ban hành: 24/05/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
09

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
10

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 194:1997 Nhà cao tầng-Công tác khảo sát địa kỹ thuật

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
11

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 74:1987 Đất xây dựng-Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng

Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
12

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 112:1984 Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình

Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
Vui lòng đợi