Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Có tất cả 125 văn bản Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 395:2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Ban hành: 04/06/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
02

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 30/05/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
03

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 07/05/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
04

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 376:2006 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết

Ban hành: 20/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
05

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 373:2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

Ban hành: 12/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
06

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 351:2005 Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình

Ban hành: 30/09/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
07

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 354:2005 Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông

Ban hành: 25/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
08

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 349:2005 Cát nghiền cho bê tông và vữa

Ban hành: 25/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
09

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 352:2005 Sơn - Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô

Ban hành: 19/07/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
10

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 318:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

Ban hành: 29/07/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
11

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 305:2004 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

Ban hành: 10/05/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
12

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 313:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm địa phương

Ban hành: 29/04/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
13

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
14

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 194:1997 Nhà cao tầng-Công tác khảo sát địa kỹ thuật

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
15

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 74:1987 Đất xây dựng-Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng

Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 203:1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
17

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 196:1997 Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
18

Tiêuc chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 197:1997 Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
19

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 188:1996 Nước thải đô thị - Tiêu chuẩn thải

Ban hành: 1996
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
20

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 160:1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
Vui lòng đợi