Danh mục

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Có tất cả 131 văn bản Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 395:2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Ban hành: 04/06/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
02

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 30/05/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
03

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế

Ban hành: 15/05/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
04

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 07/05/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
05

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 391:2007 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

Ban hành: 25/04/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
06

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 390:2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

Ban hành: 24/04/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
07

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 389:2007 Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu

Ban hành: 06/03/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
08

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 388:2007 Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc

Ban hành: 05/03/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
09

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 382:2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường

Ban hành: 29/01/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
10

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 383:2007 Vật liệu chịu lửa - Vữa manđêhi

Ban hành: 23/01/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
11

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 386:2007 BS EN 1634-1:2000 Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

Ban hành: 23/01/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
12

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 384:2007 Vật liệu chịu lửa - Vữa cao alumin

Ban hành: 23/01/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
13

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 381:2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao

Ban hành: 18/01/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
14

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 380:2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt

Ban hành: 18/01/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
15

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 371:2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 379:2006 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng phốtpho pentôxit

Ban hành: 28/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
17

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 385:2006 Gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

Ban hành: 27/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
18

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 378:2006 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng titan đioxit

Ban hành: 27/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
19

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 376:2006 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết

Ban hành: 20/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
20

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 373:2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

Ban hành: 12/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
Vui lòng đợi