Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Có tất cả 131 văn bản Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 175:2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 08/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
42

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 342:2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 1: Yêu cầu chung

Ban hành: 08/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
43

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 340:2005 Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

Ban hành: 08/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
44

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 348:2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

Ban hành: 08/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
45

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 343:2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

Ban hành: 08/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
46

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 347:2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

Ban hành: 08/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
47

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 314:2005 Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 28/07/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
48

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 341:2005 Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn

Ban hành: 28/07/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
49

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 352:2005 Sơn - Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô

Ban hành: 19/07/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
50

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 350:2005 Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản

Ban hành: 20/06/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
51

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 338:2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 31/05/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
52

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 334:2005 Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ban hành: 05/05/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
53

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 336:2005 Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 22/04/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
54

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 337:2005 Vữa và bê tông chịu axit

Ban hành: 22/04/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
55

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 04/04/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
56

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 335:2005 Công trình thủy điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật

Ban hành: 07/02/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
57

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

Ban hành: 10/01/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
58

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 325:2004 Phụ gia hoá học cho bê tông

Ban hành: 06/01/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
59

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 327:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

Ban hành: 06/01/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
60

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 329:2004 Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH

Ban hành: 10/12/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
Vui lòng đợi