Danh mục

Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN

Có tất cả 11.630 văn bản Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
11581

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8700:2011 Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
11582

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8707:2011 Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình cho người phát triển

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
11583

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8702:2011 Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 1: Các phép đánh giá ngoài

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
11584

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8717:2011 Khẩu lệnh lái sử dụng trên tàu biển

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
11585

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8719:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2018
11586

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-8:2012 Bệnh thủy sản-Quy trình chẩn đoán-Phần 8: Bệnh hoại tử cơ ở tôm

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
11587

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8710-13:2015 Bệnh thủy sản-Quy trình chẩn đoán-Bệnh gan tụy do Parvovirus ở tôm

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
11588

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8728:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
11589

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8861:2011 Áo đường mềm-Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
11590

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT-Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
11591

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8729:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2018
11592

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8730:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi-Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường

Ban hành: 2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
11593

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8854-4:2011 ISO 7752-4:1989 Cần trục-Sơ đồ và đặc tính điều khiển-Phần 4: Cần trục và tay cần

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
11594

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8750:2014 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất deltamethrin-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
11595

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8749:2014 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất isoprothiolane-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
11596

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô-Vật liệu, thi công và nghiệm thu

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
11597

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8755:2017 Giống cây lâm nghiệp-Cây trội

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
11598

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8760-1:2017 Giống cây lâm nghiệp-Vườn cây đầu dòng-Phần 1: Nhóm các loài keo và bạch đàn

Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2018
11599

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8860-1:2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 1: Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
11600

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8860-2:2011 Bê tông nhựa-Phương pháp thử-Phần 2: Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
Vui lòng đợi