Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 9.641 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
9441

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11487-2:2016 ISO 29463-2:2011 Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí-Phần 2: Tạp sol khí, thiết bị đo và thống kê đếm hạt

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
9442

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11487-5:2016 ISO 29463-5:2011 Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí-Phần 5: Phương pháp thử đối với các phần tử lọc

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
9443

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11642-2:2016 ISO 10161-2:2014 Thông tin và tư liệu-Liên kết hệ thống mở-Đặc tả giao thức ứng dụng mượn liên thư viện-Phần 2: Hình thức trình bày tuân thủ trong triển khai giao thức

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
9444

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 197-1:2014 ISO 6892-1:2009 Vật liệu kim loại-Thử kéo-Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng

Ban hành: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
9445

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5466:2002 ISO 105-A02:1993 Vật liệu dệt-Phương pháp xác định độ bền màu-Phần A02: Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu

Ban hành: 31/12/2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
9446

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5541:1991 Sản phẩm sữa - Bao gói, bảo quản và vận chuyển

Ban hành: 30/10/1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
9447

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6088:1995 ISO 247:2006 Cao su thiên nhiên-Xác định hàm lượng chất bay hơi

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
9448

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5689:1992 Nhiên liệu điezen

Ban hành: 1992
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
9449

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2752:2008 ISO 1817:2005 Cao su lưu hóa-Xác định mức độ tác động của các chất lỏng

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
9450

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1995 Bulông, vít, vít cấy, đai ốc-Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
9451

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 257-1:2007 ISO 6508-1:2005 TCVN 257-1:2001 Vật liệu kim loại-Thử độ cứng Rockwell-Phần 1: Phương pháp thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
9452

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2698:1995 Sản phẩm dầu mỏ-Phương pháp xác định thành phần cất

Ban hành: 1995
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
9453

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2695:2000 ASTM D974-95 Sản phẩm dầu mỏ-Xác định trị số axit và kiềm-Phương pháp chuẩn độ với chỉ thị mầu

Ban hành: 2000
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
9454

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2825:1979 Quặng bauxit-Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit

Ban hành: 1979
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2017
9455

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10911:2015 EN 15505:2008 Thực phẩm-Xác định các nguyên tố vết-Xác định natri và magie bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (AAS) sau khi phân hủy bằng vi sóng

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
9456

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 Quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
9457

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6830:2016 ISO 9698:2010 Chất lượng nước-Xác định nồng độ hoạt độ triti-Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
9458

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11525-1:2016 ISO 1431-1:2012 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Độ bền rạn nứt ôzôn-Phần 1: Thử nghiệm biến dạng tĩnh và động

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
9459

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7848-1:2015 ISO 5530-1:2013 Bột mì-Đặc tính vật lý của khối bột nhào-Phần 1: Xác định độ hấp thụ nước và tính lưu biến bằng farinograph

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
9460

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6091:2016 ISO 1656:2014 Cao su thiên nhiên thô và latex cao su thiên nhiên-Xác định hàm lượng nitơ

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
Vui lòng đợi