Danh mục

Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN

Có tất cả 10.324 văn bản Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
9141

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11249:2015 ISO 6531:2008 Máy lâm nghiệp-Cưa xích cầm tay-Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
9142

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11256-3:2015 ISO 8573-3:1999 Không khí nén-Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
9143

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11254:2015 ISO 5391:2003 Dụng cụ và máy khí nén-Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2018
9144

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11251:2015 ISO 7113:1999 Máy lâm nghiệp cầm tay-Bộ phận cắt của máy cắt bụi cây-Đĩa cắt đơn bằng kim loại

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
9145

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11256-7:2015 ISO 8573-7:2003 Không khí nén-Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh vật có thể tồn tại và phát triển được

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
9146

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11257:2015 ISO 241:1994 Thân dao tiện và dao bào-Hình dạng và kích thước của tiết diện

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2018
9147

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11268-1:2015 ISO 603-1:1999 Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính-Kích thước-Phần 1: Bánh mài dùng cho mài tròn ngoài giữa các mũi tâm

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2018
9148

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11265:2015 ISO 15917:2012 Dao phay ngón nguyên khối có mũi dao hình cầu, thân dao hình trụ được chế tạo bằng cacbit và vật liệu gốm

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2018
9149

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7497:2005 Bitum - Phương pháp xác định điểm hoá mềm (dụng cụ vòng và bi)

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
9150

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7501:2005 Bi tum - Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer)

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
9151

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7486:2005 ASTM D 4952:2002 Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp phân tích định tính hợp chất lưu huỳnh hoạt tính trong nhiên liệu và dung môi (doctor test)

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
9152

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7451:2004 Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC - Qui định kỹ thuật

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
9153

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
9154

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7462:2010 ISO/PAS 11154:2006 Phương tiện giao thông đường bộ - Giá chở hàng trên nóc xe

Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
9155

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7502:2005 Bi tum - Phương pháp xác định độ nhớt động

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
9156

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7506-3:2011 ISO 3834-3: 2005 Yêu cầu chất lượng đối với hàn nóng chảy kim loại-Phần 3: Yêu cầu chất lượng tiêu chuẩn

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
9157

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7523:2014 CODEX STAN 237-2003 with amendment Thanh long quả tươi

Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2018
9158

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7563-1:2005 ISO/IEC 2382-1:1993 Công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ cơ bản

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2020
9159

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7541-2:2005 Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
9160

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11361-3:2016 EN 12629-3:2002 with amendment 1:2010 Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn - Phần 3: Máy kiểu bàn trượt và bàn xoay

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
Vui lòng đợi