Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 8.862 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
8841

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11487-2:2016 ISO 29463-2:2011 Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí-Phần 2: Tạp sol khí, thiết bị đo và thống kê đếm hạt

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
8842

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11487-5:2016 ISO 29463-5:2011 Phin lọc hiệu suất cao và vật liệu lọc để loại bỏ hạt trong không khí-Phần 5: Phương pháp thử đối với các phần tử lọc

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
8843

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11642-2:2016 ISO 10161-2:2014 Thông tin và tư liệu-Liên kết hệ thống mở-Đặc tả giao thức ứng dụng mượn liên thư viện-Phần 2: Hình thức trình bày tuân thủ trong triển khai giao thức

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
8844

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11640:2016 ISO 6627:2011 Động cơ đốt trong-Vòng găng-Vòng găng dầu tổ hợp

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
8845

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11568:2016 Keo dán gỗ-Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
8846

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11566:2016 Bản đồ quy hoạch lâm nghiệp-Quy định trình bày và thể hiện nội dung

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
8847

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1858:1986 Trứng gà tươi - Thương phẩm

Ban hành: 30/12/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
8848

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5457:1991 (ISO 6836-1983) Chất hoạt động bề mặt - Chất dùng để ngâm kiềm - Đánh giá độ hoạt tính của các sản phẩm thấm nước dùng để ngâm kiềm bằng phương pháp xác định tốc độ co của sợi bông

Ban hành: 08/08/1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
8849

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5485:1991 (ISO 941-1980) Gia vị - Xác định chất chiết tan trong nước lạnh

Ban hành: 08/08/1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
8850

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5448:1991 (ST SEV 736-77) Sữa đặc và sữa bột - Phương pháp xác định độ axit chuẩn độ

Ban hành: 17/07/1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
8851

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5366:1991 (ISO 1026-1982) Sản phẩm rau quả - Xác định hàm lượng chất khô bằng phương pháp làm khô dưới áp suất thấp và xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chưng cất đẳng phí

Ban hành: 11/06/1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
8852

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5327:1991 Rađio - Caxét - Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 30/03/1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
8853

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10911:2015 EN 15505:2008 Thực phẩm-Xác định các nguyên tố vết-Xác định natri và magie bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (AAS) sau khi phân hủy bằng vi sóng

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2017
8854

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 Quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
8855

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6830:2016 ISO 9698:2010 Chất lượng nước-Xác định nồng độ hoạt độ triti-Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
8856

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11525-1:2016 ISO 1431-1:2012 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo-Độ bền rạn nứt ôzôn-Phần 1: Thử nghiệm biến dạng tĩnh và động

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
8857

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7848-1:2015 ISO 5530-1:2013 Bột mì-Đặc tính vật lý của khối bột nhào-Phần 1: Xác định độ hấp thụ nước và tính lưu biến bằng farinograph

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
8858

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6091:2016 ISO 1656:2014 Cao su thiên nhiên thô và latex cao su thiên nhiên-Xác định hàm lượng nitơ

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
8859

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1871:2007 Dứa quả tươi

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
8860

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7699-2-52:2007 IEC 60068-2-52:1996 Thử nghiệm môi trường - Phần 2-52: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Kb: Sương muối, chu kỳ (dung dịch natri clorua)

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
Vui lòng đợi