Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 8.601 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
8541

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10865-2:2015 ISO 3506-2:2009 Cơ tính của các chi tiết lắp xiết bằng thép không gỉ chịu ăn mòn-Phần 2: Đai ốc

Ban hành: 20/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
8542

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10865-1:2015 ISO 3506-1:2009 Cơ tính của các chi tiết lắp xiết bằng thép không gỉ chịu ăn mòn-Phần 1: Bulông, vít và vít cấy

Ban hành: 20/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
8543

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7576-3:2006 ISO 4548-3:1997 Động cơ đốt trong - Bộ lọc dầu bôi trơn toàn phần - Phần 3: Phương pháp thử độ bền chịu sụt áp cao và nhiệt độ tăng

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
8544

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7576-7:2006 ISO 4548-7: 1990 Động cơ đốt trong - Bộ lọc dầu bôi trơn toàn phần - Phần 7: Thử mỏi do rung

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
8545

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7170:2006 ASTM D 2386-06 Nhiên liệu hàng không - Phương pháp xác định điểm băng

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
8546

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6479:2006 IEC 60921:2004 Balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
8547

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-12:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với tấm gia nhiệt và các thiết bị tương tự

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
8548

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7590-1:2006 IEC 61347-1:2003 Bộ điều khiển bóng đèn - Phần 1: Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
8549

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7578-2:2006 ISO 6336-2:1996 Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - Phần 2: Tính toán độ bền bề mặt (tiếp xúc)

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
8550

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2363:1978 Thép tấm-Cỡ, thông số kích thước

Ban hành: 01/12/1978
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2017
8551

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12549:2018 ISO 13734:2013 Khí thiên nhiên - Hợp chất hữu cơ sử dụng làm chất tạo mùi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
8552

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơ

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
8553

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11357-9:2018 EN 474-9:2010 Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 9: Yêu cầu cho máy lắp đặt đường ống

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
8554

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11357-13:2018 ISO 20474-13:2008 Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 13: Yêu cầu cho máy đầm lăn

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
8555

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11357-10:2018 EN 474-10:2010 Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 10: Yêu cầu cho máy đào hào

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
8556

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6520:1999 ISO 4856:1982 Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Bảng khái quát các yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt

Ban hành: 1999
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
8557

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6407:1998 ISO 3873:1997 Mũ an toàn công nghiệp

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
8558

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1551:1993 Bóng đèn điện nung sáng thông thường - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1993
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
8559

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1777:1976 Đầu đèn điện dây tóc thông thường - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 1976
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
8560

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-2:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
Vui lòng đợi