Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 8.364 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
8341

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7312:2003 Phương tiện cá nhân bảo vệ cơ quan hô hấp - Khẩu trang có tấm lọc bụi

Ban hành: 31/12/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
8342

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6830:2016 ISO 9698:2010 Chất lượng nước-Xác định nồng độ hoạt độ triti-Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng

Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
8343

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12210:2018 ISO/IEC TR 19791:2010 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn hệ thống vận hành

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
8344

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12379:2018 Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát ký sinh trùng từ thực phẩm

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
8345

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12388-2:2018 ISO 13300-2:2006 Phân tích cảm quan - Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan - Phần 2: Tuyển chọn và huấn luyện người phụ trách hội đồng

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
8346

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-6:2018 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với Phytophthora boehmeriae Sawada

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
8347

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12444:2018 ISO 20585:2005 Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền uốn sau khi ngâm trong nước ở nhiệt độ 70°C hoặc 100°C (nhiệt độ sôi)

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
8348

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12447:2018 ISO 16984:2003 Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
8349

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12215:2018 IEC 60063:2015 Dãy số ưu tiên dùng cho điện trở và tụ điện

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
8350

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12310-4:2018 ISO 4046-4:2016 Giấy các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 4: Các loại giấy và các tông và các sản phẩm được gia công

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
8351

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12310-2:2018 ISO 4046-2:2016 Giấy các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 2: Thuật ngữ về sản xuất bột giấy

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
8352

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12313-1:2018 ISO 15360-1:2000 Bột giấy tái chế - Ước lượng chất dính và chất dẻo - Phần 1: Phương pháp quan sát bằng mắt thường

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
8353

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8302:2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi-Quy định chủ yếu về thiết kế

Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
8354

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12237-2-13:2018 IEC 61558-2-13:2009 An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các sản phẩm tương tự dùng cho điện áp nguồn đến 1100V - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm dùng cho máy biến áp tự ngẫu và bộ cấp nguồn kết hợp với máy biến áp tự ngẫu

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
8355

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12549:2018 ISO 13734:2013 Khí thiên nhiên - Hợp chất hữu cơ sử dụng làm chất tạo mùi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
8356

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơ

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
8357

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7756-5:2007 Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
8358

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12310-5:2018 ISO 4046-5:2016 Giấy, các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 5: Tính chất của bột giấy, giấy và các tông

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
8359

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3649:2007 ISO 186:2002 Giấy và cáctông-Lấy mẫu để xác định chất lượng trung bình

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
8360

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12237-1:2018 IEC 61558-1:2017 An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng - Phần 1: Yêu cầu chung và thử nghiệm

Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
Vui lòng đợi