Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 7.940 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
7921

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12599:2018 EN 16007:2011 Quy thức ăn chăn nuôi - Xác định ochratoxin A bằng phương pháp làm sạch qua cột ái lực miễn dịch và sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector huỳnh quang

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
7922

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12461:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến hạt điều

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
7923

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8368:2018 Gạo nếp trắng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
7924

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8560:2018 Phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
7925

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12491:2018 ISO 6462:2011 Dao phay mặt đầu và mặt vai gờ ghép các mảnh cắt tháo lắp được - Kích thước

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
7926

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12346:2018 EN 16802:2016 Thực phẩm - Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng - Xác định asen vô cơ trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật biển bằng HPLC-ICP-MS trao đổi anion

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
7927

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12347:2018 Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng metyl thủy ngân bằng phương pháp sắc ký lỏng - Quang phổ hấp thụ nguyên tử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
7928

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8276:2018 EN 12822:2014 Thực phẩm - Xác định vitamin E bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Định lượng α-, β-, γ- và δ- tocopherol

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
7929

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1560:1985 Nắp ổ lăn-Nắp kín cao, đường kính từ 47mm đến 110mm-Kích thước cơ bản

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1985
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
7930

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1558:1985 Nắp ổ lăn-Nắp kín thấp, đường kính từ 47mm đến 100mm-Kích thước cơ bản

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1985
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
7931

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1550:1989 Ruột phích nước nóng-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1989
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
7932

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1474:1985 Ê tô tay

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1985
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
7933

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1563:1985 Nắp ổ lăn-Nắp thủng thấp có vòng bít, đường kính từ 110mm đến 400mm-Kích thước cơ bản

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1985
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
7934

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1401:1985 Phụ tùng đường ống-Van nắp chặn bằng gang rèn-Nối bích có nắp-Lắp ren dùng dẫn amoniac Pqư=2,5 MPa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1985
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
7935

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1070:71 Bao bì bằng thủy tinh-Chai đựng rượu-Phương pháp xác định độ bền nước

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1971
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
7936

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1069:71 Chai đựng rượu Lúa mới-Hình dạng và kích thước cơ bản

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1971
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
7937

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1518:1974 Động cơ xăng cỡ nhỏ-Thông số cơ bản

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1974
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2017
7938

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12301:2018 Phụ gia hóa học cho bê tông chảy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
7939

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8560:2010 Phân bón-Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
7940

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12221:2018 IEC 60496:1975 with amendment 1:1977 and amendment 2:1992 Phương pháp đo tính năng của thiết bị làm nóng món ăn bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
Vui lòng đợi