Tra cứu Công văn về Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 134 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
21

Công văn 1362/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 10/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
22

Kế hoạch 3694/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 10/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2018
23

Kế hoạch 183/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
24

Công văn 2808/TTCP-KHTCTH của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 09/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2017
25

Công văn 6170/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2017
26

Công văn 2249/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất phát động và triển khai cuộc vận động "5 tiết kiệm"

Ban hành: 13/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2017
27

Kế hoạch 241/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2016
28

Công văn 4145/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

Ban hành: 24/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
29

Công văn 2908/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết 10 năm về các nội dung liên quan đến phòng, chống lãng phí

Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2016
30

Kế hoạch 129/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định 1426/QĐ-TTCP ngày 06/06/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với ủy ban nhân dân cấp tỉnh"

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2016
31

Công văn 2172/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng năm 2016

Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
32

Công văn 1083/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
33

Thông báo 373/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác giám định tư pháp phục vụ giải quyết án tham nhũng, kinh tế

Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
34

Công văn 5494/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 06/12/2012

Ban hành: 15/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2015
35

Công văn 1932/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm Đề án 4061 năm 2015

Ban hành: 08/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
36

Công văn 1326/TTCP-KHTCTH của Thanh tra Chính phủ về việc nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 25/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2015
37

Công văn 1735/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015

Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2015
38

Công văn 1324/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015

Ban hành: 22/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2015
39

Công văn 3851/BTC-PC của Bộ Tài chính về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015

Ban hành: 25/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2015
40

Công văn 2787/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ

Ban hành: 14/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2014
Vui lòng đợi