Danh mục

Tra cứu Công văn về Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 1.083 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
1041

Công văn 0769/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc loại trừ mặt hàng ra khỏi danh mục hàng tiêu dùng

Ban hành: 29/03/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
1042

Công văn 0083/2001/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có quy định hạn ngạch

Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
1043

Công văn 4441/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc xử lý trường hợp đục lại số khung, số máy đối với xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

Ban hành: 22/12/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
1044

Thông báo 4331-TM/XNK của Bộ Thuơng mại về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001

Ban hành: 18/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2004
1045

Công văn 696/CP-KTTH của Chính phủ về việc tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm soát thị trường

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
1046

Công văn 2292-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung hướng dẫn nhập khẩu giấy

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
1047

Công văn 1944/TM-QLCL của Bộ Thương mại về việc thực hiện Thông tư số 06/2000/TT-BTM

Ban hành: 27/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
1048

Công văn 1153/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
1049

Công văn 1038/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc chuyển đổi chủng loại linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

Ban hành: 13/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
1050

Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

Ban hành: 21/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
1051

Công văn 2860/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu gạo

Ban hành: 23/06/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
1052

Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc xuất khẩu đổi hàng để nhập khẩu phân bón hoá học với các nước ASEAN và SNG

Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
1053

Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ

Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
1054

Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hong Kong

Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
1055

Công văn 0557-TM/TCHQ của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc đổi hàng và thanh toán nợ với Lào năm 1999

Ban hành: 05/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
1056

Công văn 0427/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải quyết thủ tục có liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

Ban hành: 28/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
1057

Công văn 0975/TM-XNK của Bộ Thương mại về danh sách các nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
1058

Công văn 7280/1998/TM-PC của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn quy chế xuất xứ để thực hiện Nghị định 94/1998/NĐ-CP

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
1059

Công văn 4193/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 4949/TM-XNK ngày 03/06/1993

Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
1060

Công văn 3923-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc quy định địa bàn quản lý của các phòng quản lý xuất nhập khẩu

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
Vui lòng đợi