Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 862 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
841

Công văn 3407/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 20/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
842

Công văn 2427/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
843

Công văn 1273/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 03/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
844

Công văn 564/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 19/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2016
845

Công văn 12415/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2016
846

Công văn 7294/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 20/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2015
847

Công văn 2274/TM/XNK của Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra tình hình phân giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Ban hành: 20/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2003
848

Công văn 1720/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thủ tục xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

Ban hành: 03/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2003
849

Công văn 1687/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể

Ban hành: 16/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
850

Công văn 1932/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn hàng hoá xuất khẩu

Ban hành: 02/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2003
851

Công văn 1181/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Công văn 424/TCHQ-GSQL ngày 28/01/2003

Ban hành: 21/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
852

Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động quảng cáo trên báo, tạp chí

Ban hành: 15/03/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2003
853

Công văn 0115/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Ban hành: 31/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
854

Công văn 0026/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hỗ trợ kinh phí cho mở rộng thị trường hàng dệt may

Ban hành: 09/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
855

Công văn 2915/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc bán xăng dầu cho các doanh nghiệp chế xuất và các doanh nghiệp trong khu chế xuất

Ban hành: 30/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
856

Công văn 3463/TM/CA-TBD của Bộ Thương mại về việc báo cáo quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Cămpuchia

Ban hành: 31/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
857

Công văn 1961/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

Ban hành: 09/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
858

Công văn 3075/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 05/CP

Ban hành: 10/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
859

Công văn 1153/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
860

Công điện về dán tem hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Ban hành: 20/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
Vui lòng đợi