Danh mục

Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 18.271 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
18201

Công văn 4390-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nộp thuế nhập khẩu

Ban hành: 01/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
18202

Công văn 4765/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý các vướng mắc về thuế Giá trị gia tăng.

Ban hành: 28/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
18203

Công văn 4102-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu cho dự án

Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
18204

Công văn 3859/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 34/1999/TT-BTC

Ban hành: 30/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
18205

Công văn 3670/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu bằng nguồn ODA Chính phủ Pháp theo Nghị định thư năm 1998

Ban hành: 28/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
18206

Công văn 3539/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Chỉ thị 14/1998/CT-TCHQ

Ban hành: 01/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2005
18207

Công văn 3079/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế tài liệu nhập khẩu

Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
18208

Công văn 2834/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 26/05/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
18209

Công văn 2708/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu cáp máy vi tính

Ban hành: 20/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
18210

Công văn 2657/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn chế độ tài chính thuế đối với cửa hàng kinh doanh miễn thuế

Ban hành: 18/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
18211

Công văn 2462/TCHQ-KTTTcủa Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CEPT-1999

Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
18212

Công văn 2392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị, PTVT chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được dùng làm TSCĐ

Ban hành: 06/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
18213

Công văn 1944/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
18214

Công văn 1596/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc thủ tục đăng ký định mức tiêu hao NVL và thủ tục hoàn thuế

Ban hành: 09/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
18215

Công văn 1371/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với báo chí

Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
18216

Công văn 1547/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng hoá và linh kiện CKD xe gắn máy nhập khẩu theo phương thức hàng đổi hàng

Ban hành: 25/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
18217

Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hoá XNK

Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
18218

Công văn 1182-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 16/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
18219

Công văn 1347/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế nhập khẩu hàng hoá Mỹ

Ban hành: 15/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
18220

Công văn 1332/TCT-NV2 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá uỷ thác XNK

Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
Vui lòng đợi