Văn bản Hợp nhất về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 161 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 26/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2021
02

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 04/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
03

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-NHNN năm 2021 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 06/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2021
04

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phí và lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
05

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 02/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
06

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 24/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
07

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Xác thực: 07/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
08

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập cảnh Tải về
Xác thực: 26/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
09

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 06/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
10

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hợp nhất Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu Tải về
Xác thực: 20/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2020
11

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
12

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
13

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
14

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Thông tin-Truyền thông Tải về
Xác thực: 08/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
15

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp Tải về
Xác thực: 08/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
16

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về lệ phí môn bài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 22/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
17

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
18

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp Tải về
Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
19

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 07/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
20

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
Vui lòng đợi