Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 146 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về lệ phí môn bài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 22/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
02

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Y tế-Sức khỏe Tải về
Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
03

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp Tải về
Xác thực: 14/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
04

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 07/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
05

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
06

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 18/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
07

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Xác thực: 11/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Dân sự Tải về
Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
09

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hàng hải Tải về
Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
10

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hàng hải Tải về
Xác thực: 05/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
11

Văn bản hợp nhất 69/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
12

Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
13

Văn bản hợp nhất 67/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
14

Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
15

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
16

Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
17

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
18

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
19

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; An ninh trật tự Tải về
Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
20

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
Vui lòng đợi