Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 24.698 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
24662

Thông tư 12 TC/TCT của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn về quản lý và sử dụng trang phục ngành thuế

24663

Thông tư 07-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định 06-HĐBT ngày 07/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế tài nguyên

24664

Quyết định 21-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định trang phục, chứng minh thư, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của cán bộ ngành thuế

24665

Quyết định 13-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thu phí qua cầu đường bộ

24666

Công văn 39-TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc đăng ký về thuế

24667

Nghị định 6-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 30/3/1990 của Hội đồng Nhà nước

24668

Thông tư 03-TC/GTBĐ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng Việt Nam

24669

Thông tư 61-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ chứng từ thuế đối với hàng hoá vận chuyển trên đường

24670

Quyết định 421-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài

24671

Thông tư 62-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 391-HĐBT ngày 10/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

24673
24674

Thông tư liên bộ 12-TTLB/TN-HQ của Bộ Thương nghiệp, Tổng cục Hải quan quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh của cửa hàng miễn thuế (Duty - free shop) tại cảng biển và cảng hàng không dân dụng quốc tế

24675
24676

Nghị định 391-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định thi hành Điều 32 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép xuất, nhập khẩu phi mậu dịch

24677

Thông tư 50-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức và các loại thuế khác ở các đơn vị kinh doanh