Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.925 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23901

Thông tư liên bộ 12-TTLB/TN-HQ của Bộ Thương nghiệp, Tổng cục Hải quan quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh của cửa hàng miễn thuế (Duty - free shop) tại cảng biển và cảng hàng không dân dụng quốc tế

Ban hành: 13/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23902

Nghị định 390-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quy định sửa đổi Điều 9 và Điều 11 Nghị định 52-HĐBT ngày 27/5/1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nông nghiệp ngày 25/02/1983 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp ngày 30/01/1989

Ban hành: 10/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23903

Nghị định 391-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định thi hành Điều 32 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng được phép xuất, nhập khẩu phi mậu dịch

Ban hành: 10/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23904

Thông tư 50-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức và các loại thuế khác ở các đơn vị kinh doanh

Ban hành: 20/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23905

Thông tư 46-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 04/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23906

Thông tư 45-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế doanh thu

Ban hành: 04/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23907

Thông tư 47-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế lợi tức

Ban hành: 04/10/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23908

Nghị định 352-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 02/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23909

Nghị định 351-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế doanh thu

Ban hành: 02/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23910

Nghị định 353-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế lợi tức

Ban hành: 02/10/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23911

Nghị định 310-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trọng tài và các khoản thu chi khác khi trọng tài kinh tế giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế và vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế

Ban hành: 27/08/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23912

Nghị định 281-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập hệ thống thu thuế Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 07/08/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
23913

Nghị quyết về việc thực hiện miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/06/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23914

Nghị quyết về việc công bố và thi hành Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế lợi tức

Ban hành: 30/06/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2005
23915

Quyết định 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu học phí trong ngành giáo dục phổ thông

Ban hành: 13/06/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23916

Thông tư 12-TC/CTN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu thuế đối với các hoạt động cho thuê nhà, cho thuê đất

Ban hành: 05/03/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23917

Quyết định 36-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường

Ban hành: 05/02/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23918

Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/12/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23919

Thông tư bổ sung, sửa đổi một số điểm về thực hiện thu phí giao thông đường bộ, đường sông

Ban hành: 14/12/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23920

Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định số 222-HĐBT ngày 5/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư

Ban hành: 11/08/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi