Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.750 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23741

Thông tư 12-TC/CTN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu thuế đối với các hoạt động cho thuê nhà, cho thuê đất

Ban hành: 05/03/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23742

Quyết định 36-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường

Ban hành: 05/02/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23743

Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/12/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23744

Thông tư bổ sung, sửa đổi một số điểm về thực hiện thu phí giao thông đường bộ, đường sông

Ban hành: 14/12/1989
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23745

Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định số 222-HĐBT ngày 5/12/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư

Ban hành: 11/08/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23746

Thông tư liên tịch 343-TTLB của Bộ Tài chính, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về trích nộp lệ phí trình duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò địa chất tại Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản

Ban hành: 05/03/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23747

Quyết định ban hành bản Quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo

Ban hành: 08/08/1986
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23748

Chỉ thị 202-TTg của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngày 23/6/1980 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm về chính sách thuế công thương nghiệp và thuế sát sinh

Ban hành: 25/06/1980
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23749

Quyết định 619-QĐ của Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh về việc thống nhất chế độ phát hành phí đối với các báo chí xuất bản trong nước do ngành bưu điện phát hành

Ban hành: 05/09/1966
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2016
23750

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

Ban hành: 30/10/1947
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
Vui lòng đợi