Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.665 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23421

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
23422

Nghị quyết 292/NQ-UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN

Ban hành: 08/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
23423

Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sĩ

Ban hành: 03/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
23424

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu

Ban hành: 28/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
23425

Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 24/10/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
23426

Thông tư 75-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miền thuế XNK đối với phương tiện, thiết bị nhập khẩu của Nhà thầu phụ để thực hiện các dịch vụ dầu khí cho xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO theo hợp đồng được ký kết

Ban hành: 20/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
23427

Thông tư 72 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 78 TC/TCT ngày 30/9/1994 của Bộ Tài chính về thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Ban hành: 03/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
23428

Thông tư liên tịch 842/LB-TT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép đặt chi nhánh của tổ chức Luật sư nước ngoài tại Việt Nam, gia hạn hoạt động của chi nhánh, thay đổi nội dung giấy phép

Ban hành: 21/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2004
23429

Hiệp định giữa Chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Malaysia nhằm tránh đánh thuế hai lần và ngăn cản trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với các loại thuế thu nhập

Ban hành: 07/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
23430

Thông tư liên tịch 66TT/LB của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ thu, quản lý sử dụng phí kiểm định kỹ thuật và lệ phí cấp giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Ban hành: 29/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
23431

Thông tư liên tịch 65/TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn chế độ thu và sử dụng phí kiểm nghiệm, đo lường và các hoạt động khác về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Ban hành: 19/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2003
23432

Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm

Ban hành: 18/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
23433

Thông tư liên tịch 97/TTLB/TCCBCP-CP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 26-7-1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Ban hành: 16/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
23434

Quyết định 904-TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu nhóm mặt hàng gạo các loại

Ban hành: 15/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
23435

Thông tư 62 TC/TCĐN của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ thu các phí tần số vô tuyến điện

Ban hành: 31/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
23436

Thông tư 53-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hồ sơ và giải quyết việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 13/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
23437

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Rumani về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản

Ban hành: 08/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
23438

Thông tư liên tịch 51/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc

Ban hành: 03/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
23439

Quyết định 615 TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính về việc sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu.

Ban hành: 10/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
23440

Quyết định 615A TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính về việc sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế Xuất khẩu, Biểu thuế Nhập khẩu

Ban hành: 10/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi