Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.339 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
22081

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 14/01/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
22082

Thông tư 98 TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 97/CP ngày 27/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/1996
22083

Thông tư 97 TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 96/CP ngày 27/12/1995 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế doanh thu

Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
22084

Nghị định 96/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu

Ban hành: 27/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
22085

Nghị định 97/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 27/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
22086

Thông tư 94-TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét miễn, giảm thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Nghị định số 29 ngày 12/5/95 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 22/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
22087

Thông tư 93-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19-TC/TCT ngày 16/3/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 193/Cp về lệ phí trước bạ

Ban hành: 21/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
22088

Quyết định 1324-TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất của mặt hàng nhiên liệu dùng cho máy bay và mặt hàng dầu hỏa thông dụng trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 21/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
22089

Nghị định 91/CP của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1996

Ban hành: 18/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
22090

Quyết định 1233-TC/TCT/QĐ của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế xuất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 09/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
22091

Quyết định 777/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản

Ban hành: 30/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
22092

Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất, nhập khẩu

Ban hành: 29/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
22093

Quyết định 1188TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 20/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
22094

Thông tư 82 TC/VI của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản của Đảng được Nhà nước xác nhận; chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng theo QĐ 248/CT ngày 2/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ Tướng Chính phủ).

Ban hành: 11/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
22095

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
22096

Nghị quyết 292/NQ-UBTVQH9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN

Ban hành: 08/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
22097

Thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sĩ

Ban hành: 03/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
22098

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế Doanh thu

Ban hành: 28/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
22099

Hiệp định giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 24/10/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
22100

Thông tư 75-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miền thuế XNK đối với phương tiện, thiết bị nhập khẩu của Nhà thầu phụ để thực hiện các dịch vụ dầu khí cho xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO theo hợp đồng được ký kết

Ban hành: 20/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
Vui lòng đợi