Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 648 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
641

Công văn 11592/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 158)

Ban hành: 08/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
642

Công văn 24354/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 151 đến đợt 155

Ban hành: 12/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
643

Công văn 13228/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 148 đến đợt 153

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
644

Công văn 1298/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước cấp số đăng ký đợt 146

Ban hành: 23/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
645

Công văn 9673/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất dược phẩm Nanogen

Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
646

Công văn 5845/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 03/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
647

Công văn 6889/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về Dự án Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2009
648

Công văn 3716/QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm

Ban hành: 03/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
Vui lòng đợi