Danh mục

Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 788 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Công văn 2377/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm chứa Methanol được mua, bán tại các cơ sở kinh doanh dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 10/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
02

Công văn 2295/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc kê đơn thuốc kháng vi rút điều trị COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2022
03

Công văn 3520/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
04

Thông báo 3459/TB-QLD của Cục Quản lý Dược về địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Hành chính;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
05

Công văn 2121/BYT-ATTP của Bộ Y tế đề nghị báo cáo đánh giá tình hình 4 năm thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm (lần 2)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
06

Thông báo 3392/TB-QLD của Cục Quản lý Dược về việc tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
07

Công văn 2662/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Chính sách;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
08

Công văn 235/AIDS-ĐT của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về việc kê đơn, cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2022
09

Báo cáo 527/BC-BCĐTƯATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về kết quả "Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân" năm 2022

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
10

Công văn 1887/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2022
11

Công văn 1697/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc mua bán thuốc điều trị Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
12

Công văn 1671/BYT-PC của Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
13

Công văn 2308/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
14

Thông báo 87/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
15

Công văn 1504/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
16

Công văn 1944/QLD-PCTTr của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, xác minh việc không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn đối với thuốc điều trị COVID-19

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
17

Công văn 262/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
18

Công văn 1179/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
19

Công văn 1150/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
20

Công văn 1345/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thuốc điều trị COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
Vui lòng đợi