Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.105 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1101

Quyết định 09/2000/QĐ-BTS của Bộ Thủy sản về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 07/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
1102

Quyết định 01/2000/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 03/01/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
1103

Quyết định 228/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vào Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
1104

Quyết định 2063/BYT-QĐ của Bộ Y tế ban hành danh mục các loại mỹ phẩm bắt buộc đăng ký chất lượng

Ban hành: 04/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
1105

Quyết định 305/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành một số quy định về an toàn chiếu xạ thực phẩm

Ban hành: 09/02/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi