Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 518 văn bản: Thông tin-Truyền thông
501

Công văn 345/CNTT-HTTT&CSDL của Cục Công nghệ thông tin về việc triển khai phần mềm hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
502

Công văn 4278/VPCP-TTĐT của Văn phòng Chính phủ về việc thống nhất dùng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử

Ban hành: 02/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
503

Công văn 4080/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về phí quyền hoạt động viễn thông

Ban hành: 30/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2016
504

Công văn 4021/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
505

Công văn 1475/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 10/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2016
506

Công văn 1392/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
507

Công văn 1245/VKSTC-C2 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai nối mạng trực tuyến từ phòng xử án theo Nghị quyết liên tịch 01-NQLT/BCS

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
508

Công văn 1580/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (lần 2)

Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
509

Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên Hệ thống công nghệ thông tin

Ban hành: 23/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2016
510

Báo cáo 546/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Ban hành: 21/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2016
511

Công văn 257/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2016
512

Công văn 4532/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc chính thức triển khai hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài mua tại Việt Nam

Ban hành: 19/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
513

Công văn 1623/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về việc xây dựng, vận hành Trang Thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 14/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
514

Công văn 148/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi

Ban hành: 09/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2015
515

Công văn 2132/BTTTT-VNCERT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử

Ban hành: 18/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2011
516

Công văn 258/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông

Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2009
517

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

Ban hành: 14/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
518

Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động quảng cáo trên báo, tạp chí

Ban hành: 15/03/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2003
Vui lòng đợi