Tra cứu Công văn về Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 569 văn bản: Thông tin-Truyền thông
501

Công văn 5025/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng kỳ phát hành báo Văn hoá cấp cho các đối tượng theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/07/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2009
502

Công văn 4846/VPCP-TTĐT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Bản ghi nhớ giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam với Bộ Hành chính và An ninh công cộng Hàn Quốc (MOU) về Dự án Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên Internet

Ban hành: 17/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2009
503

Công văn 4745/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vấn đề báo nêu

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
504

Công văn 4128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời bạn đọc

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2009
505

Thông báo 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về việc đưa thông tin đến người dân ở cấp xã, thôn.

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
506

Công văn 2125/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2009
507

Công văn 4525/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn rút vốn Dự án Đài truyền hình Yên Bái dùng vốn vay Tây Ban Nha

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2009
508

Công văn 4425/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên bố báo chí của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC)

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
509

Công văn 4212/BGTVT-PCLB&TKCN của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức thông tin và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người hoạt động trên biển

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
510

Thông báo 185/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Thông tấn xã Việt Nam

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
511

Công văn 4244/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý dứt điểm vướng mắc liên quan đến thanh lý Hợp đồng BCC giữa VNPT và KT (Hàn Quốc)

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
512

Công văn 965/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm Dự án đầu tư "Xây dựng hạ tầng truyền dẫn phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền"

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
513

Công văn 1791/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hệ thống giao ban điện tử trực tuyến

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
514

Công văn 239/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc mở Văn phòng thường trú của Báo Xây dựng tại Quảng Ninh

Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2009
515

Công văn 3280/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh các quy định về hoạt động của công ty con trong Tập đoàn

Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2009
516

Công văn 3215/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thông tin cho người dân ở các xã

Ban hành: 19/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2009
517

Công văn 3030/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình số vệ tinh Việt Nam

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2009
518

Công văn 1329/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

Ban hành: 12/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2009
519

Công văn 698/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc triển khai dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin

Ban hành: 24/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2009
520

Công văn 3379/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gửi bài, cung cấp thông tin về các gương tiêu biểu trong giáo dục

Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
Vui lòng đợi