Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 848 văn bản: Thông tin-Truyền thông
761

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên phòng tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
762

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2012
763

Quyết định 52/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2016
764

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử; tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
765

Quyết định 2549/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình; cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh quản lý

Ban hành: 22/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
766

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2019
767

Quyết định 5852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt “Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành”

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2012
768

Quyết định 5867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2012
769

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
770

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 25/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2015
771

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp, điện, nước sạch khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 25/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
772

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 06/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
773

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 17/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
774

Quyết định 310/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

Ban hành: 05/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
775

Quyết định 23/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động của đại lý Internet và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 04/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2017
776

Quyết định 27/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015"

Ban hành: 28/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2012
777

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
778

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý thông tin đối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2012
779

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý và sử dụng mạng thông tin vô tuyến điện phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 10/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
780

Quyết định 484/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 29/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
Vui lòng đợi