Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.861 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3841

Quyết định 211/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về công nghệ thông tin

Ban hành: 07/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3842

Quyết định 202/QĐ-NH của Ngân hàng Nhà nước về việc xuất bản Tạp chí Tin học Ngân hàng

Ban hành: 20/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
3843

Thông tư 38/TT-XB của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/CP ngày 6/11/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật xuất bản

Ban hành: 07/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
3844

Quyết định 320/KT-KH của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tạm thời cước dịch vụ thông tin di động GSM

Ban hành: 26/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
3845

Thông tư liên tịch 26TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Văn hoá-Thông tin về qui định việc quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, vật tư chuyên dùng và thiết bị ngành in

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2006
3846

Quyết định 460/KT-KH của Tổng cục Bưu điện về việc điểu chỉnh phương thức tính cước đàm thoại đường dài tự động tại các bưu cục, buồng đàm thoại công cộng và đại lý điện thoại

Ban hành: 07/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
3847

Nghị định 79-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Ban hành: 06/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3848

Luật Xuất bản

Ban hành: 07/07/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2004
3849

Quyết định 776/QĐ-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc mua tin kinh tế của các hãng nước ngoài

Ban hành: 21/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3850

Quyết định 243-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao và quản lý các cơ sở kỹ thuật chuyên dùng truyền dẫn tín hiệu và phát sóng phát thanh truyền hình

Ban hành: 24/05/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
3851

Quyết định 11/VGCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ về điều chỉnh giá cước bưu điện

Ban hành: 30/04/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
3852

Quyết định 118-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của hãng tin nước ngoài

Ban hành: 26/03/1993
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3853

Thông tư 95/TT-BC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 133/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí

Ban hành: 05/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
3854

Quyết định 132-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Thông tấn xã Việt Nam quản lý và tổ chức lại báo "Tin Việt Nam" (Vietnam Courier)

Ban hành: 05/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3855

Nghị định 3-CP của Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Bưu điện

Ban hành: 26/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3856

Nghị định 133-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí

Ban hành: 20/04/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3857

Quyết định 220-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng

Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3858

Thông tư 117-BĐ của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về hướng dẫn việc nhận, gửi, chuyển và phát bưu kiện, bưu phẩm có hàng hoá gửi trong nước qua đường bưu điện

Ban hành: 24/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3859

Quyết định 158-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thu các phí "Cấp và bảo vệ tần số vô tuyến điện"

Ban hành: 18/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3860

Quyết định 267-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng

Ban hành: 28/07/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi