Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 3.435 văn bản: Thông tin-Truyền thông
3321

Quyết định 167/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển hoạt động văn hoá - thông tin vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010"

Ban hành: 14/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2006
3322

Nghị định 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin

Ban hành: 06/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3323

Thông tư liên tịch 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA của Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games)

Ban hành: 01/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3324

Quyết định 1205/2006/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 11/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
3325

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí mua báo Quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ

Ban hành: 25/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3326

Chỉ thị 04/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và hội nghị các nhà lãnh đạo APEC14

Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2006
3327

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA của Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài

Ban hành: 03/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
3328

Nghị định 138/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hoá - Thông tin

Ban hành: 09/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
3329

Quyết định 250/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet

Ban hành: 10/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
3330

Nghị định 111/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản

Ban hành: 26/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3331

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác

Ban hành: 22/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
3332

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

Ban hành: 14/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
3333

Luật Xuất bản số 30/2004/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
3334

Quyết định 3526/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khoẻ đến năm 2010

Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
3335

Quyết định 0125/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại với các cơ quan báo chí

Ban hành: 06/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2004
3336

Quyết định 195/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Ban hành: 29/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
3337

Quyết định 64/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra

Ban hành: 16/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
3338

Quyết định 165/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 15/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
3339

Quyết định 3865/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
3340

Quyết định 161/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Ban hành: 30/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
Vui lòng đợi