Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.875 văn bản: Thông tin-Truyền thông
2801

Quyết định 1932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận

Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
2802

Công văn 345/CNTT-HTTT&CSDL của Cục Công nghệ thông tin về việc triển khai phần mềm hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
2803

Công văn 4021/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
2804

Báo cáo 546/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Ban hành: 21/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2016
2805

Thông tư 37/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải"

Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2016
2806

Quyết định 2765/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Ban hành: 24/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2015
2807

Thông tư 36/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ADSL2 và ADSL2+"

Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
2808

Quyết định 727/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - NTREE Co., Ltd. - KR0157

Ban hành: 13/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
2809

Quyết định 115/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0131

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
2810

Quyết định 120/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - IBM Rochester EMC Lab - US0024

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
2811

Quyết định 119/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Oracle America, Inc. - US0073

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
2812

Quyết định 118/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088

Ban hành: 27/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2015
2813

Công văn 148/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi

Ban hành: 09/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2015
2814

Thông tư 48/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2015
2815

Quyết định 6968/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ Công Thương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ

Ban hành: 08/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2015
2816

Nghị định 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Ban hành: 12/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2013
2817

Quyết định 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng văn phòng điện tử liên phòng tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
2818

Thông tư 67/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa - thông tin.

Ban hành: 10/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2006
2819

Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

Ban hành: 14/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2005
2820

Quyết định 3526/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khoẻ đến năm 2010

Ban hành: 06/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2004
Vui lòng đợi