Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.875 văn bản: Thông tin-Truyền thông
2761

Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BTTTT-BTC của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 21/07/2015 hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2016
2762

Quyết định 7122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2013
2763

Công văn 9526/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2013
2764

Công văn 8992/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí nêu liên quan đến tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ban hành: 26/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2013
2765

Chỉ thị 04/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2013
2766

Quyết định 102/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gia hạn hiệu lực thực hiện Quyết định 382/QĐ-BTTTT ngày 21/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2010 - 2012

Ban hành: 31/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2013
2767

Quyết định 54/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm

Ban hành: 21/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2013
2768

Quyết định 38/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài năm 2013 của ngành Hải quan

Ban hành: 08/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
2769

Công văn 7381/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn một số nội dung cần thực hiện khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2013
2770

Quyết định 2354/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đầu tư Vinh Hạnh

Ban hành: 04/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2012
2771

Quyết định 5867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên công nghệ nguồn mở giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2012
2772

Công văn 9357/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép biên tập, biên dịch kênh truyền hình nước ngoài theo Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2012
2773

Công văn 8956/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thời hạn hoàn thành nhiệm vụ "Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến cho mạng lưới TBT Việt Nam và cơ sở dữ liệu về TBT"

Ban hành: 07/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2012
2774

Quyết định 1967/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm

Ban hành: 24/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2012
2775

Quyết định 1966/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm

Ban hành: 24/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2012
2776

Quyết định 1962/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm

Ban hành: 24/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2012
2777

Công văn 4825/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác tuyên truyền năm 2012

Ban hành: 14/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2012
2778

Quyết định 1212/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 05/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2012
2779

Quyết định 1209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát thanh, truyền hình đối ngoại đến năm 2020

Ban hành: 04/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2012
2780

Quyết định 2178/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2012 của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2012
Vui lòng đợi