Danh mục

Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 345 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
301

Công văn 5970/TCHQ-TCCB của Tổng cục Hải quan về việc xem xét lại việc xử lý kỷ luật công chức liên quan đến việc tiêu huỷ 74 containers rác thải tại Hải Phòng

Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2009
302

Công văn 8065/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng Atlát Địa lý Việt Nam

Ban hành: 14/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
303

Thông báo 653/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tổ chức thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ngày 10/9/2009

Ban hành: 14/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
304

Công văn 6242/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
305

Công văn 7880/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
306

Công văn 2123/TTCP-TCCB của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2009

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
307

Thông báo 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 29 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2009
308

Công văn 6908/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2009-2010

Ban hành: 13/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2009
309

Công văn 1683/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc

Ban hành: 12/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
310

Công văn 5469/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
311

Công văn 11068/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
312

Báo cáo 2293/BC-BNV của Bộ Nội vụ về công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2009

Ban hành: 20/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
313

Công văn 5788/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009 - 2010

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
314

Công văn 5566/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhận xét quy trình đánh giá công tác Thi đua, khen thưởng

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
315

Công văn 4789/BGDĐT-DATHCSII của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh số lượng và bổ sung hồ sơ đề nghị xét khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình trong đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
316

Công văn 4530/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc đánh giá khen thưởng năm học 2008 - 2009

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2009
317

Thông báo 341/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc lần thứ VIII - 2009

Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
318

Công văn 4210/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giải đáp một số vấn đề liên quan đến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2009

Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
319

Công văn 3650/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sơ kết 01 năm phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Ban hành: 05/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
320

Công văn 3622/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn khen thưởng các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo

Ban hành: 04/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
Vui lòng đợi