Những tác động của việc tăng lương cơ sở

Lọc bài viết theo:

Lương cơ sở tăng, mức đóng và hưởng BHYT thay đổi thế nào? 22/05/2018

Ước tính, mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế của hàng chục triệu người sẽ thay đổi khi mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2018 tới đây.

Tổng hợp mức lương cơ sở qua các năm 18/05/2018

Trong nhiều năm trở lại đây, mức lương cơ sở liên tục tăng để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sống của đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.

Chính thức có Nghị định tăng lương cơ sở 18/05/2018

Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tin vui với lao động nữ sinh con từ ngày 1/7  15/05/2018

Từ ngày 1/7/2018, mức trợ cấp thai sản sẽ tăng thêm 6,923% so với mức hiện hành. Đây là tin vui đối với lao động nữ sinh con từ ngày này.

Người lao động nào sẽ được tăng lương từ tháng 7/2018 22/01/2018

Từ 01/07/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng so với hiện tại. Có 9 nhóm đối tượng sẽ được hưởng lợi từ mức tăng lương này.

Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng khác nhau như thế nào? 18/12/2017

Nếu lương cơ sở áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thì lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp.