Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 885 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
881

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6226:2012 ISO 8192:2007 Chất lượng nước-Phép thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxy của bùn hoạt hóa dùng để oxy hóa các hợp chất cacbon và amoni

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
882

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9416:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phương pháp khí phóng xạ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
883

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7177:2002 ISO 8265: 1988 Chất lượng nước - Thiết kế và sử dụng dụng cụ lấy mẫu định lượng để lấy mẫu động vật không xương sống đáy cỡ lớn trên nền đá ở vùng nước ngọt nông

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
884

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-1:2002 ISO 5667-1:1980 Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
885

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4307:2005 Than-Phương pháp xác định tỷ lệ dưới cỡ hoặc trên cỡ

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
Vui lòng đợi