Văn bản UBND lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 1.171 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
1161

Quyết định 64/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tất toán (xoá) tài khoản quỹ tiết kiệm chi ngân sách tại kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
1162

Quyết định 49/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
1163

Quyết định 47/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tất toán (xoá) tài khoản quỹ hoá giá nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà

Ban hành: 06/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
1164

Quyết định 46/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng thẩm định đề án chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân

Ban hành: 06/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2006
1165

Quyết định 24/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bổ sung công khai quyết toán năm 2000 và dự toán ngân sách năm 2002

Ban hành: 21/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
1166

Quyết định 23/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2002

Ban hành: 15/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
1167

Quyết định 19/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân chia tỷ lệ phần trăm (%) khoản thu ngân sách năm 2002 cho ngân sách quận - huyện, phường - xã

Ban hành: 01/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
1168

Quyết định 17/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2002

Ban hành: 25/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
1169

Chỉ thị 05/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2002

Ban hành: 22/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
1170

Quyết định 1519 QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá dịch vụ mai tang tại Nghĩa trang Công Nông - quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 28/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
1171

Quyết định 5676/1998/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời về thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Ban hành: 07/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
Vui lòng đợi