Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 237 văn bản: Sở hữu trí tuệ
01

Thông tư 17/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ Tải về
02

Quyết định 2445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Hành chính, Sở hữu trí tuệ Tải về
03

Quyết định 3249/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Công văn 5276/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực thi sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
05

Quyết định 129/QĐ-HĐSK của Hội đồng Sáng kiến Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế hoạt động và xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Sở hữu trí tuệ Tải về
06

Quyết định 4074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Bản đồ khu vực địa lý vùng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dưa hấu Mai An Tiêm - Đặc sản Nga Sơn”

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Công văn 4823/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Quyết định 60/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Sở hữu trí tuệ Tải về
09

Quyết định 2624/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Quyết định 2635/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động phát thanh, truyền hình và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Quyết định 2634/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo về hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 2446/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón chuyên gia nước ngoài và tổ chức Hội thảo “Củng cố việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo ở Việt Nam”

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13
14

Quyết định 2310/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Tập huấn về Hiệp ước Marrakesh và các ngoại lệ về quyền tác giả dành cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 1909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cho phép sử dụng địa danh “Phù Yên Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Phù Yên” cho sản phẩm gạo của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
17

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Vĩnh Châu cho sản phẩm hành tím và Artemia của tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
19

Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
20

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về