Danh mục

Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 913 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
901

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2008/BTNMT Giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

Ban hành: 18/07/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
902

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTNMT Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

Ban hành: 18/07/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
903

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTNMT Nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Ban hành: 18/07/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
904

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BCT An toàn điện

Ban hành: 17/06/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2017
905

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 05:2008/BXD Nhà và công trình công cộng-An toàn sinh mạng và sức khỏe

Ban hành: 06/06/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
906

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ban hành: 28/04/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
907

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD Quy hoạch xây dựng

Ban hành: 03/04/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
908

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2011/BNNPTNT Công trình thủy lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2018
909

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2015/BGTVT Khai thác đường sắt

Ban hành: 2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
910

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7472:2005 ISO 5817:2003 Hàn - Các liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia) - Mức chất lượng đối với khuyết tật

Ban hành: 2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
911

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8617:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)-Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông

Ban hành: 2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
912

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-155:2014/BNNPTNT Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cẩm chướng

Ban hành: 2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
913

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QTĐ-7:2008/BCT Kỹ thuật điện-Tập 7: Thi công các công trình điện

Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
Vui lòng đợi