Cập nhật mới nhất mức phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lọc bài viết theo:

Mới: Đã có thời điểm bỏ phụ cấp thâm niên của giáo viên 29/12/2020

Phụ cấp thâm niên luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt là với giáo viên. Vậy có phải đã có thời điểm chính thức bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo không?

Phụ cấp thâm niên quân đội, công an, giáo viên khi cải cách 17/12/2020

Phụ cấp thâm niên là một trong những khoản phụ cấp sẽ thay đổi khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27/NQ-TW năm 2018. Vậy khi cải cách tiền lương, phụ cấp thâm niên của quân đội, công an, giáo viên sẽ thế nào?

Lương, phụ cấp giáo viên thấp hơn mức hỗ trợ sinh viên sư phạm? 30/11/2020

Hiện nay, sinh viên sư phạm đang theo học được Chính phủ hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, khi đã trở thành giáo viên thì tiền lương, phụ cấp nhận được sẽ thế nào?

Mức phụ cấp trách nhiệm của giáo viên TP. HCM từ 01/11/2020 29/10/2020

Tại Công văn số 3517/GDĐT-TC, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

Chỉ bỏ phụ cấp thâm niên nhà giáo khi có chế độ tiền lương mới 14/08/2020

Đây là trả lời của Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 8982/BTC-HCSN ngày 27/7/2020.

Mới: Cách tính phụ cấp khu vực tại địa bàn mới sáp nhập 09/08/2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2466/BHXH-CSXH ngày 03/8/2020 hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập.

Khi nào công chức thôi hưởng phụ cấp công tác Đảng? 05/08/2020

Khi công tác trong cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị, xã hội, công chức sẽ được hưởng một khoản phụ cấp. Vậy khi nào công chức thôi hưởng phụ cấp công tác Đảng?

Kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo, tính phụ cấp thế nào? 13/07/2020

Hiện nay, cán bộ, công chức giữ nhiều chức danh lãnh đạo không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo thì phụ cấp được tính thế nào?

Cập nhật mới nhất về 6 loại phụ cấp dành cho Dân quân tự vệ 04/07/2020

Các loại phụ cấp của Dân quân tự vệ hiện đang được nêu cụ thể tại Nghị định 03/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định trên từ 15/8/2020.

Từ 15/8, phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ đến 357.600 đồng 01/07/2020

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với Dân quân tự vệ.

Người lao động có được phụ cấp thâm niên không? 10/05/2020

Nhiều người thường quan niệm, phụ cấp thâm niên chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Với quy định của pháp luật hiện hành thì liệu quan niệm này có đúng?

Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể, chính trị, xã hội tính thế nào? 12/04/2021

Phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể, chính trị, xã hội là một trong những khoản phụ cấp dành cho cán bộ, công chức hiện nay. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về chế độ phụ cấp này.

Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng ai được hưởng? 29/04/2020

Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng là một trong những khoản thu nhập dành riêng cho người làm việc trong lực lượng vũ trang, cơ yếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng khoản phụ cấp này.

Phụ cấp lưu động của công chức, viên chức tăng mạnh từ 01/7/2020 21/04/2020

Tiếp nối hàng loạt bài viết về các khoản phụ cấp của công chức, viên chức, dưới đây là chi tiết mức hưởng phụ cấp lưu động mới nhất của các đối tượng này.

Phụ cấp đặc thù của giáo viên: Cách tính chi tiết nhất 15/04/2020

Bên cạnh nhiều khoản phụ cấp khác như bao viên chức là phụ cấp thâm niêm nghề, phụ cấp ưu đãi nghề… thì giáo viên còn được hưởng phụ cấp đặc thù của nghề giáo.

Phụ cấp thu hút của công chức: Mức hưởng và thời gian hưởng 07/04/2020

Nhằm động viên, khích lệ công chức làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn, Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi dành cho đối tượng này. Một trong số đó là chế độ phụ cấp thu hút.

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề: Công chức nào được hưởng? 03/04/2020

Cũng như các loại phụ cấp khác, hiện nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài lương còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề. Nhưng liệu có phải nghề nào cũng được hưởng phụ cấp này không?

Phụ cấp kiêm nhiệm của công chức tính thế nào? 31/03/2020

Ngoài lương, công chức còn được hưởng một số khoản phụ cấp và các khoản chi như tiền xăng xe, tiền điện thoại, tiền bồi dưỡng họp… Một trong các loại phụ cấp mà đối tượng này được hưởng là phụ cấp kiêm nhiệm.

Phụ cấp trách nhiệm công việc: Ai hưởng? Mức hưởng bao nhiêu? 31/03/2021

Một trong những khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức là phụ cấp trách nhiệm công việc. Dưới đây là chi tiết mức hưởng và các đối tượng được hưởng phụ cấp này.

Phụ cấp khu vực: Khi nào công chức, viên chức được hưởng? 25/11/2020

Hiện nay, ngoài lương, công chức, viên chức còn được hưởng phụ cấp. Một trong số đó là phụ cấp khu vực. Tuy nhiên, có phải trường hợp nào cũng được hưởng phụ cấp này không?